Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  14, 2004

Scleroseramte lever længere
 

Sclerosepatienter lever længere i dag end tidligere

I gennemsnit lever scleroseramte 10 år kortere end ikke-scleroseramte. Men dette tab af leveår blandt sclerosepatienter bliver stadig mindre. Sclerosepatienters overdødelighed i forhold til befolkningen er halveret siden 1950erne, hvor dødeligheden de første 10 år efter sygdomsdebut var 5 gange større end i befolkningen. Dødeligheden er nu kun 2½ gange større end i befolkningen. Den positive udvikling gælder både mænd og kvinder og skyldes en reduceret overdødelighed af de fleste sygdomsgrupper.

 

Figuren viser såkaldte overlevelseskurver for scleroseramte og den hertil svarende danske befolkning. Af kurven for mænd kan man f.eks. aflæse, at halvdelen af de scleroseramte er døde inden 28 år efter sygdomsdebut, hvilket er 10 år før halvdelen af danske mænd i befolkningen vil være døde, regnet fra samme tidspunkt. Kvinder lever længere end mænd. Det gælder også for scleroseramte, og for kvinder er halvdelen døde 33 år efter de første symptomer. 40 år efter sygdommens start lever 24% af mændene og 37% af kvinderne stadig. De tilsvarende tal i befolkningen er henholdsvis 43% for mænd og 62% for kvinder. Disse resultater er gennemsnit for hele Scleroseregistrets observationsperiode. Derfor er forskellen mellem overlevelsen for scleroseramte og ikke-scleroseramte mindre i dag.

 

En forklaring på scleroseramtes forbedrede overlevelse kan være bedre rehabilitering og bedre behandling af de komplikationer der følger med sygdommen. En mindre del af forbedringen kan også være, at MR-scanning og andre teknologiske fremskridt har betydet at diagnosen stilles tidligere, således at der er flere mildere sygdomstilfælde blandt de patienter der er diagnosticeret de senere år.

 

Siden 1950erne har Det Danske Scleroseregister systematisk indsamlet oplysninger om sclerosetilfælde i Danmark og fulgt sygdommens udbredelse og prognosen for patienterne. Den netop offentliggjorte undersøgelse af sclerosepatienters overdødelighed er baseret på 9881 patienter med sygdomsdebut i perioden 1949–1996 og fulgt med hensyn til død frem til udgangen af 1999.

 

Overlevelseskurver for scleroseramte og baggrundsbefolkningen

Af:

Henrik Brønnum-Hansen

Kilde:

Brønnum-Hansen H, Koch-Henriksen N, Stenager E. Trends in survival and cause of death in Danish patients with multiple sclerosis. Brain 2004;127:844-850)

 
Redigeret: 13.10.04