Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  04, 2003

Seksuelle overgreb mod børn
 

Omfanget og karakteren af seksuelle overgreb

Der eksisterer mange myter om omfanget og karakteren af seksuelle overgreb mod børn i Danmark, og der har været behov for konkret viden om problemet, ikke mindst som led i Regeringens initiativer vedrørende forebyggelse af seksuelt misbrug af børn. Statens Institut for Folkesundhed har inden for de seneste år gennemført en række undersøgelser, der har bidraget hertil: Først en kortlægning af de seksuelle overgreb, der anmeldes til politi og sociale myndigheder, dernæst en undersøgelse blandt 15-16-årige, der belyser deres seksuelle erfaringer med ældre og deres egen vurdering af karakteren af sådanne erfaringer. Tilsammen giver de to undersøgelser viden både om de kendte og om de skjulte seksuelle overgreb mod børn og unge.

 

I slutningen af 1990erne blev der årligt anmeldt godt 500 sager, der omhandlede mulige seksuelle overgreb og krænkelser mod børn under 15 år. Sagerne vedrørte knap 1000 forskellige børn. Ca. 10% omhandlede incest, dvs. seksuelle overgreb i familien, knap halvdelen overgreb uden for familien og resten blufærdighedskrænkelser. Én ud af tre sager medførte en dom. Der var på det tidspunkt stor fokus på risikoen for seksuelle overgreb i daginstitutioner; men sådanne sager omfattede mindre end 2% af anmeldelserne, og kun 8% af disse førte til en domfældelse. I dag er antallet af politianmeldte seksuelle overgreb på børn under 12 år kun 2/3 af antallet i 1998.

 

Anmeldelsesstatistik afspejler forældres og andre voksnes viden om overgreb mod børn men ikke børns og unges egne erfaringer. Vi har derfor spurgt de unge selv. I foråret 2002 deltog godt 10% af alle landets 9. klasses elever i en spørgeskemaundersøgelse, og 5.829 besvarede skemaet. I alt 657 af de unge, dvs. 11%, havde seksuelle erfaringer, som er strafbare efter dansk lov. Dette tal omfatter også kæresteforhold før 15-års alderen med en lidt ældre person. Der var kun foretaget politianmeldelse i 30 tilfælde, svarende til 5% af de strafbare seksuelle erfaringer. Det kan forklares ved, at kun 165 af de 657 unge, der havde oplevet ”strafbare seksuelle forhold” selv vurderede, at det havde drejet sig om et seksuelt overgreb. I alt rapporterede 1% af drengene og 4,5% af pigerne at have oplevet et overgreb. Men også blandt disse var det kun et mindretal, 18%, som var blevet anmeldt til politiet (se figuren).

 

Data i de to undersøgelser belyser således meget forskellige aspekter af voksnes seksuelle misbrug af børn.

 

 

Af:

Karin Helweg-Larsen

Kilde:

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark, SIF 2000 og Unges Trivsel i 2002, SIF 2002 

 
Redigeret: 07.10.04