Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  35, 2003

Skoleulykker
 

Antallet af børns ulykker i skolen er stigende

Sommerferien er slut, og børnene er igen tilbage i klasselokalerne og skolegårdene. Udover at være et sted for læring og udvikling er skolen også et sted, hvor børn kan komme så slemt til skade, at de må en tur på skadestuen. Siden 1990 har antallet af tilskadekomster i skolen været svagt stigende, når der tages højde for udviklingen i børnebefolkningen. I 2002 måtte 13% flere elever behandles på en skadestue sammenlignet med 1990, og i samme periode er antallet af skolebørn kun steget med 5%. Tallene er beregnet ud fra Ulykkesregisteret på SIF.

 

På landsplan sker der i skolerne hvert år ca. 32.000 ulykker, som fører til skadestuekontakt. Disse ulykker udgør en femtedel af alle børns ulykker i alderen 6-16 år, men de er generelt mindre alvorlige end andre ulykker i den aldersgruppe, idet de kun udgør 1/7 af de ulykker, der medfører indlæggelse. Mange skader bliver behandlet af sundhedsplejerske eller skolelæge og bliver ikke registreret i hospitalsvæsenet, så antallet af skader ligger i virkeligheden en del højere.

De fleste skader sker for børn i 11-års alderen. Heldigvis er skaderne sjældent så alvorlige, at børnene må indlægges - det sker kun for 2%, men det er ikke alt sammen småskrammer idet 16% af eleverne har brudskader, især på arme og hænder, og 7% af børnene har sår, som bliver syet.

 

Ud af de 32.000 ulykker sker ca. 8.000 i skolegården, og 11.000 i gymnastiksal og på idrætsområder, se figuren. De resterende 13.000 ulykker sker i selve skolebygningen. Når børn kommer til skade inde i skolebygningerne, sker det oftest, fordi de falder eller ved sammenstød med døre, vægge eller borde. Børnene kommer også ofte ud for at få klemt deres fingre i døre, det sker for ca. 1.600 børn hvert år. Langt de fleste ulykker i skolen har – på nær i gymnastik – altså ikke noget med undervisningen at gøre.

 

Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed registrerer på 5 skadestuer i Danmark. Registeret repræsenterer ca. 15 % af befolkningen. Nærværende tal er omregnet til landstal.

 

Af:

Bjarne Laursen og Hanne Møller

Kilde:

Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed

 

 
Redigeret: 01.02.06