Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  36, 2004

Skrumpelever blandt alkoholikere
 

Alkoholafhængige har stor risiko for skrumpelever

Store befolkningsundersøgelser har tidligere vist, at jo mere en person drikker, desto større er personens risiko for at dø af levercirrose (skrumpelever). Nu viser en ny undersøgelse blandt alkoholmisbrugere, at antallet af genstande ikke er det afgørende. Et stort forbrug gennem mange år er tilstrækkeligt.

 

Undersøgelsen blandt danske alkoholmisbrugere viser, at:

 

  • Mandlige og kvindelige alkoholmisbrugere har henholdsvis 27 og 35 gange øget risiko for at dø af levercirrose i forhold til den danske almenbefolkning og.  
  • Risikoen for at dø af levercirrose ikke bliver ved med at stige med stigende alkoholforbrug.  

Resultaterne stammer fra en undersøgelse af 6.152 danske alkoholmisbrugende mænd og kvinder i alderen 15 til 83 år. Undersøgelsen er baseret på data fra Københavns Alkoholambulatorium i perioden 1977 til 1992. I undersøgelsen indgik også spørgsmål om alkoholvaner og socialt relaterede emner.  En alkoholmisbruger defineres her som en person, der har henvendt sig på et alkoholambulatorium for at få hjælp til ophør eller nedsættelse af et afhængigheds skabende forbrug af alkohol.

 

Figuren nedenfor viser risikoen for at dø af levercirrose, sat i forhold til alkoholforbruget per dag, for alkoholmisbrugende mænd og kvinder hver for sig. Alkoholforbruget er inddelt i kategorier, og for hver kategori er en relativ risiko for død af levercirrose angivet med et 95 pct. sikkerhedsinterval. For at det kan siges, at der er forskel mellem risikoen i de forskellige kategorier, må sikkerhedsintervallet ikke overlappe værdien 1. Som det ses af figuren, overlapper alle sikkerhedsintervallerne værdien 1, hvorfor der ikke er forskellig risiko for at dø af levercirrose i de forskellige kategorier.

 

Undersøgelsen viser ligeledes, at varigheden af misbruget ikke har betydning for, hvornår man får skrumpelever. Derimod viser det sig, at hvis en person kun drikker i perioder, så er risikoen nedsat.

 

Disse resultater kan ikke umiddelbart bruges i forebyggelsen, men er til gengæld meget interessante for udforskningen af, hvordan man udvikler skrumpelever. Det, at der ikke er en dosis-respons virkning i den høje ende af forbruget, må betyde, at andre, ukendte faktorer er på spil.

Af:

Mads Kamper-Jørgensen, Anne Grene og Ulrik Becker

Kilde:

Kamper-Jørgensen, M. Grønbæk M. Tolstrup J. Becker U. Alcohol and cirrhosis: dose-response or threshold effect. Journal of Hepatology 2004 Jul;41(1):25-30

 
Redigeret: 08.02.05