Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  10, 2004

Sociale forskelle i danskernes helbred
 

Sociale forskelle i levetid og tabte gode leveår

30-årige mænd kan forvente at leve yderligere i 45,2 år og blive 75,2 år gamle, mens kvinder, der er blevet 30 år kan forvente at blive 79,6 år. Men der er sociale forskelle i danskernes gennemsnitlige levetid. En 30-årig mand med en videregående uddannelse kan forvente at leve godt 4 år længere end en 30-årig mand uden uddannelse efter folkeskolen eller hvis uddannelse blev afsluttet med basisår på efg- eller HG-uddannelsen. 30-årige kvinder med videregående uddannelse lever i gennemsnit knap 3 år længere end 30-årige lavt uddannede kvinder.

 

Figuren viser sociale forskelle i forventet restlevetid, men endnu større sociale forskelle i ”tabte gode leveår”. Gode leveår skal i denne sammenhæng forstås som år der leves med godt helbred eller uden sygdom. Søjlerne viser den forventede restlevetid for 30-årige opdelt i forventet levetid med selvvurderet godt og med selvvurderet nogenlunde eller dårligt helbred. En 30-årig mand med et højt uddannelsesniveau kan forvente at leve yderligere i 47,8 år, som er fordelt på 39,3 år med selvvurderet godt helbred og 8,5 år med selvvurderet mindre godt helbred (se figuren til venstre). Det fremgår, at de højt uddannede mænd kan se frem til 9,8 (39,3-29,5) flere leveår med selvvurderet godt helbred end de lavt uddannede, som til gengæld må forvente 5,5 (14,0-8,5) flere leveår med mindre godt helbred end de højt uddannede. For kvinder ses tilsvarende sociale forskelle. Den højt uddannede kvinde kan se frem til 10,9 flere ”gode leveår” og 8,2 færre ”tabte gode leveår” end den lavt uddannede. Hvis ”tabte gode leveår” baseres på forekomst af langvarig sygdom fås tilsvarende sociale forskelle, idet de højt uddannede kan forvente færre år med og flere år uden langvarig sygdom end de lavt uddannede.

 

Man kan ikke uddanne sig til et godt helbred, men højere uddannelse giver højere løn og dermed bedre levekår og flere ressourcer til at træffe sunde valg. Omvendt tilbydes lavt uddannede typisk de mest belastende og nedslidende jobs. Den sociale arv spiller en rolle. Der er stadig en sammenhæng mellem unges og deres forældres uddannelsesniveau. De højt uddannede kommer ofte fra hjem, hvor også forældrene er højt uddannede og hvor ressourcer kan have en positiv effekt på sundheden.

 

I undersøgelsen er uddannelse opdelt i tre niveauer: De lavt uddannede omfatter personer med højst 10 års skolegang evt. suppleret med basisår på efg eller HG. Mellem-niveauet udgøres af dem, der har studenter- eller Hf-eksamen eller en faglig uddannelse, mens de højt uddannede omfatter personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Forventet levetid med selvvurderet godt og med selvvurderet nogenlunde eller dårligt helbred. Danmark 2000

Af:

Henrik Brønnum-Hansen

Kilde:

Brønnum-Hansen H, Andersen O, Kjøller M, Rasmussen NK. Social gradient in life expectancy and health expectancy in Denmark. Social and Preventive Medicine 2004;49:36-41)

 
Redigeret: 13.10.04