Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  02, 2005

Sociale forskelle i københavnernes helbred
 

Højtuddannede københavnere lever længere med godt helbred

Hvis man er københavner, mand og har en videregående uddannelse kan man forvente at leve i gennemsnit 7,4 år længere end en københavnsk mand der har haft højst ti års skolegang og et års erhvervsuddannelse. For københavnske kvinder er forskellen i forventet levetid på højtuddannede og lavtuddannede 4,8 år.

 

Også gennemsnitlig levetid med godt helbred er længere hos de højtuddannede københavnere end hos de lavere uddannede. En 30-årig københavnsk mand med en videregående uddannelse kan forvente at leve yderligere i 46,2 år. Disse er fordelt på 33,5 år med godt helbred og 12,7 år med nogenlunde eller dårligt helbred. Hans 30-årige lavtuddannede københavnske medborger kan forvente at leve i 38,8 år, hvoraf 22,0 år er med godt helbred og 16,8 år er med mindre godt helbred. Tabellen viser de sociale forskelle i levetid og levetid med godt og mindre godt helbred blandt københavnerne og det fremgår, at de sociale forskelle i forventet levetid med godt helbred blandt kvinder er af samme størrelsesorden som blandt mænd.

 

I København er middellevetiden for mænd ca. 4 år kortere end for alle danske mænd. For kvinder er forskellen knap 3 år. Den kortere levetid i storbybefolkninger er velkendt i mange lande, men de sociale forskelle i levetid og helbred gælder også udenfor storbyerne. Således viste en tilsvarende undersøgelse for hele Danmark, som blev offentliggjort sidste år, sociale forskelle af samme størrelsesorden som i København. Se Ugens tal 10, 2004.  

 

Undersøgelsen er gennemført ved at kombinere uddannelsesspecifikke dødelighedstavler for København med oplysninger om uddannelse og selvvurderet helbred fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført i København i 1999-2000.

 

I undersøgelsen er uddannelse opdelt i tre niveauer: De lavt uddannede omfatter personer med højst ti års skolegang evt. suppleret med basisår på efg eller HG. Mellemniveauet udgøres af dem, der har enten højst ti års skolegang og en lærlinge- eller efg-uddannelse eller en studenter- eller Hf-eksamen, men ingen højere uddannelse, mens de højt uddannede omfatter personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

 

Forventet restlevetid, forventet levetid med godt og nogenlunde eller dårligt helbred og andel levetid med godt helbred hos 30-årige københavnere i 2000 opdelt på uddannelsesniveau  

 

Forventet restlevetid

Forventet levetid med godt helbred

Forventet levetid med nogenlunde eller dårligt helbred

Andel levetid med godt helbred

Uddannelsesniveau

år

år

år

%

Mænd

 

 

 

 

Højt

46,2

33,5

12,7

72,6

Mellem

42,3

28,5

13,8

67,4

Lavt

38,8

22,0

16,8

56,8

Alle mænd*)

41,6

27,7

13,9

66,5

Kvinder

 

Højt

50,6

36,4

14,2

72,0

Mellem

48,9

31,1

17,8

63,7

Lavt

45,8

25,2

20,6

55,1

Alle kvinder*)

47,8

30,9

16,9

64,7

*) Inkluderer personer med utilstrækkelige eller manglende oplysninger om uddannelse.

 

 

Af:

Henrik Brønnum-Hansen

Kilde:

Brønnum-Hansen H, Moesgaard K, Andersen O, Lissau I, Sælan H, Rasmussen NK. Sociale forskelle i københavnernes forventede levetid med godt helbred. Ugeskrift for Læger 2005;167:166-168.

 
Redigeret: 01.03.05