Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  47, 2002

Sociale forskelle i rygemønstret
 

Nedgang i rygning i alle socialgrupper, men stadig store forskelle

I henhold til Regeringens sundhedsprogram ”Sund hele livet” er social lighed i sundhed en grundlæggende værdi i et velfærdssamfund. Det enkelte menneskes - og befolkningsgruppers - sundhed bestemmes bl.a. af livsstilsfaktorer, levevilkårene og af sundhedsvæsenets indsats. Rygning er en livsstilsfaktor, der har stor negativ indflydelse på danskernes sundhed, og i sundhedsprogrammet er indsatsen over for rygning da også et højt prioriteret område.

 

I 2000 angav 34% af voksne danskere, at de røg dagligt. Andelen af dagligrygere er forskellig i forskellige socioøkonomiske grupper. Således angav 46% af ikke-faglærte arbejdere og 48% af arbejdsløse at ryge dagligt, mens det kun var 21% af funktionærer i gruppe I (kontorchefer, akademikere) og 30% af funktionærer i gruppe II (folkeskolelærere, sygeplejersker, postmestre mv.).  

 

I perioden 1994 til 2000 er andelen af dagligrygere faldet – fra 39% i 1994 til 34% i 2000. Figuren viser særskilt for mænd og kvinder udviklingen i andelen af dagligrygere i forskellige socioøkonomiske grupper. Blandt mænd ses et fald i andelen af dagligrygere i alle socioøkonomiske grupper – dog mest udtalt for funktionærgruppernes vedkommende. Blandt kvinder ses ligeledes et fald i alle grupper – men her er faldet mest udtalt blandt de ikke-faglærte.

 

Udviklingen kan tages som tegn på, at alle grupper i samfundet har taget budskabet om rygningens sundhedsskadelige virkninger til sig, selv om nogle grupper har været hurtigere til det end andre. Og i forhold til den sundhedspolitiske målsætning om at reducere den sociale ulighed i sundhed viser tallene, at der stadig er et stort potentiale for ændring og dermed forbedring af folkesundheden.

 

 

Andel dagligrygere blandt mænd og kvinder i forskellige socioøkonomiske grupper. I procent.

Af:

Mette Kjøller og Niels Kr. Rasmussen

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 07.10.04