Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  38, 2002

Sportsskader i Danmark
 

100.000 sportsskader på skadestue årligt

Sportsskader er blandt de hyppigst forekommende fritidsulykker (37%), ca. 100.000 skadestuekontakter årligt i Danmark. Figuren viser de sportsgrene, som mænd og kvinder hyppigst kommer til skade ved. Det er dog samtidig de sportsgrene, som dyrkes af flest. Hvis antal skader sammenholdes med antallet af organiserede udøvere ifølge Danmarks Idrætsforbund, er risiko for skade størst ved basketball, ishockey og hockey, efterfulgt af fodbold, håndbold, volleyball og ridning. Indlæggelse som følge af skader sker oftest (10%) for udøvere af badminton, ridning, cykelsport og squash.

 

Figuren viser endvidere for de forskellige sportsgrene andelen af de tilskadekomne, der er under 20 år – gennemsnitligt 56% af mænd og 85% af kvinder. Skademønsteret ved fodbold, håndbold og basketball er typisk overbelastnings- og faldskader, dvs. forvridninger, kvæstelser og knoglebrud. Hos mænd sker skaden typisk ved sammenstød med andre spillere, hvorimod kvinder typisk skades ved fald og kontakt med bolden. Et betydeligt antal øjenskader forekommer ved badmintonspil. Skader ved ridning opstår oftest ved fald fra hesten eller pga. hestens spark.

 

Ulykkesregisteret indsamler data om alle typer af ulykker, der medfører skadestuekontakt. Registeret dækker et repræsentativt udsnit på ca. 15% af den danske befolkning.

 

Af:

Bjarne Laursen og Birthe Frimodt-Møller

Kilde:

Ulykkesregisteret, SIF

 
Redigeret: 12.10.16