Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  18, 2003

Støj i børns hverdag
 

Effekter og forebyggelse

International Noise Awareness Day den 30. april er en god anledning til at fremhæve muligheder for at forebygge de uønskede effekter af støj. Statens Institut for Folkesundhed har de senere år foretaget en omfattende gennemgang af litteraturen om støj i børns hverdag.

 

Institutioners legearealer udendørs kan være belastet af støj, især fra trafik. En børnehave i københavnsområdet fik i 2001 målt op til 77 dB(A) på legepladsen, som ligger ud til en befærdet vej. Børn og voksne kunne ikke føre en normal samtale, men måtte råbe for at overdøve støjen. Støjen var karakteriseret af hårde opbremsninger og voldsomme starter, og der var ingen stille områder på legepladsen. Børnehaven fik etableret en 4 meter høj støjmur, som reducerede støjen med op mod 10 dB(A) (1).

 

I legealderen er børn selv ofte energiske og udadvendte og leger med støjende legetøj, jfr. tabellen. I vuggestuer og børnehaver kan lydniveauet blive så højt at det bliver vanskeligt for børnene at høre det talte sprog korrekt; især mistes opfattelsen af konsonanter, og dermed er der risiko for en forringet sprogudvikling.

 

Mange især ældre skoler døjer med støj, herunder fra naturligt ventilerede rum, hvilket betyder at vinduer skal åbnes for at lufte ud. WHO anbefaler at lydniveauet i undervisningssituationer ikke overstiger 35 dB(A). Selv ved udsættelse for lav støj er der risiko for negativ virkning på børns læring, motivation og koncentration; støjen kan lede til forringet hukommelse og nedsat evne til at løse vanskelige opgaver (2). Støj kan reduceres og efterklangstid forbedres ved isolering af støjende anlæg, brug af lydabsorberende materialer og installering af lydabsorberende plader og filtdupper under stole og borde.

 

Ungdommen dyrker musikken på diskoteker og koncerter og ved festivaler med støjniveauer over 110 dB(A) og foran højttalerne mere, og det udgør i længden en risiko for udvikling af tinnitus. I en undersøgelse blandt gymnasieelever fandt 46% at støjniveauet er for højt ved indendørskoncerter og 26% ved udendørskoncerter; 38% fandt at lydniveauet på diskoteker var for højt. Op mod 64% af eleverne angav, at de en gang imellem eller altid har tinnitus. Ønsker om lavere lydniveauer ved musikarrangementer må respekteres og anvendelse af ørepropper støttes. Ørerne har brug for hvile efter udsættelse for høj lyd.

 

Forebyggelse af støj i børns hverdag er en vigtig folkesundhedsopgave. Litteraturen viser, at der kan gøres meget i forebyggende øjemed. Planlægningsmæssigt kan der sikres en god og fredelig lokalisering af nye daginstitutioner og skoler. Støjreducerende interventioner i eksisterende institutioner kan f.eks. være etablering af støjmure, hensigtsmæssig vejbelægning, trafikomlægninger, lydabsorberende plader i loft og vægge, skillevægge og stillerum, mindsket antal børn pr. arealenhed samt uddannelse af personale og børn i støjreduktion (1).

 

Af:

Marie Louise Bistrup

Kilde:

1. Bistrup ML, Keiding L, ed. Children and noise – prevention of adverse effects, 2002 and 2. Bistrup ML, ed. Health effects of noise on children and perception of the risk of noise. Copenhagen, National Institute of Public Health, 2001  

 
Redigeret: 13.10.04