Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  32, 2004

Store forskelle mellem amterne
 

Klientel og kvalitet i den offentlige ambulante alkoholbehandling

I sygehusvæsenet er der tradition for, at behandlingsmetoder er afprøvede og veldokumenterede før de tages i brug. Den offentlige alkoholbehandling hører også under sygehusloven, men her er der ikke de samme krav, muligheder og tradition for dokumentation. Det viser sig, at på de offentlige alkoholambulatorier har kun halvdelen dokumentation for, at behandlingen virker på klienterne. Det betyder, at på halvdelen af landets ambulatorier kan man ikke dokumentere, om behandlingen virker eller hvilken behandling, der virker. Dette udelukker ikke nødvendigvis, at behandlingen ikke virker, men man ved blot ikke hvilken behandling, der virker hvornår og overfor hvem.

 

Det viser en ny undersøgelse, netop er offentliggjort i Ugeskrift for Læger. Undersøgelsen bygger på udfyldning af spørgeskemaer og personlige interviews med 22 offentlige alkoholambulatorier i hele Danmark i 2002.

 

I de ambulatorier der deltog i undersøgelsen, var der på det tidspunkt i alt 8.092 personer i behandling. Man regner med, at det svarer til 10.000 i alt på landsplan, hvilket svarer til ca. 5% af de personer, der er skønnet afhængige af alkohol.

 

Som det ses af tabellen nedenfor viser undersøgelsen også hvem, der er i behandling. Den typiske klient i alkoholbehandling er en mand (72%) midt i fyrrerne, enlig (65%), uden lønindkomst (62%) og uden hjemmeboende børn (78%). Tabellen viser desuden, at langt de fleste opsøger behandling på eget initiativ (47%). Kun 8% er henvist fra egen læge, mens 14% er henvist fra et hospital, 3% fra en arbejdsgiver og 8% fra kriminalforsorgen.

 

Undersøgelsen peger på, at udvikling af en klinisk database kan være et væsentligt skridt i den rigtige retning. En database, hvor alle ambulatorier løbende registrerer klienterne og de behandlingsformer, der anvendes. Det vil give mulighed for at vurdere behandlingseffekten og dermed være med til at kvalitetssikre udfaldet for den enkelte person, der er i behandling for et alkoholmisbrug.

 

Af:

Maya Milter og Anne Grene

Kilde:

: Milter M.C, Nielsen B, Becker U, Pedersen M.U, Grønbæk M. Offentlig ambulant alkoholbehandling. Ugeskrift for Læger, 2. august, 2004, nr. 32, p. 2664-2668.

 
Redigeret: 22.10.04