Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  45, 2002

Store skoleelevers medicinbrug
 

Hovedpinemedicin tages hyppigt

Skoleelever i de ældste klasser bruger hyppigt medicin. I en spørgeskemaundersøgelse svarede 26% af 14-16-årige elever i 8. og 9. klasse ja til, at de havde været syge inden for de sidste 14 dage, og 14% at de havde brugt medicin. Eleverne blev også spurgt, om de havde haft bestemte gener og symptomer i de sidste 14 dage, og om de havde brugt medicin mod dem.

 

I tabellen er anført andelene af alle drenge og piger, der har haft et bestemt symptom og andelen af alle drenge og piger, der har brugt medicin mod et bestemt symptom. Desuden er det for drenge og piger med et symptom anført, hvor stor en procentdel, der har fået medicin mod det.

 

Tabellen viser, at piger hyppigere end drenge har haft hovedpine og mavesmerter (inklusiv menstruationssmerter), andre smerter, hudproblemer og søvnproblemer, mens rygsmerter er lige hyppige hos de to køn.

 

Som det ses, har piger også hyppigere end drenge brugt medicin mod forkølelse, hudlidelser og smerter. Endvidere har en større andel af pigerne end af drengene med forkølelse og med alle former for smerter taget medicin for det.

 

   

Af:

Anne Nielsen

Kilde:

Tove Petersen, Anne Nielsen, Margrethe Paludan, Søren Rasmussen, Mette Madsen: Børns sundhed ved slutningen af skolealderen. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996/97. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2000. 502 s.

 
Redigeret: 12.10.04