Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  05, 2003

Stress – et folkesundhedsproblem
 

44% af befolkningen føler sig stresset i dagligdagen

I daglig tale siger vi ofte, at vi er stressede, når vi har travlt og tingene vokser os over hovedet. Vi reagerer med irritabilitet, søvnløshed, træthed, manglende koncentrationsevne mv. Det er den subjektive oplevelsesmæssige dimension af stressbegrebet. Men der er også en mere objektiv dimension, idet stress kan ytre sig rent fysiologisk ved, at vi producerer stresshormoner og således gør kroppen parat til en øget indsats, uden at det registreres af personen. Der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem de to dimensioner.

 

I sundheds- og sygelighedsundersøgelserne måles den oplevelsesmæssige dimension. I alt 8% af den voksne befolkning – svarende til ca. 344.000 - siger, at de ofte føler sig stresset i dagligdagen, og 36% at de gør det af og til. Lidt større andel af kvinder end mænd oplever ofte eller af og til at være stresset i dagligdagen. Flest blandt de 25-44-årige føler sig stresset (57% blandt mænd og 61% blandt kvinder), hvorimod det gælder for 10% af de 67-årige eller derover.

 

De forskellige socioøkonomiske grupper i samfundet oplever i varierende omfang stress i dagligdagen. Således stiger andelen, der ofte eller af og til oplever stress jævnt med stigende uddannelsesniveau – fra 24% blandt personer med mindre end 10 års kombineret skole- og erhvervsuddannelse til 58% blandt personer med 15 eller flere års samlet uddannelse bag sig. Andelen, der ofte eller af og til oplever stress, er højest blandt selvstændige med ansatte og i de to øverste funktionærgrupper (62-67%) og lavest blandt faglærte og ikke-faglærte arbejdere (42-46%). Også blandt arbejdsløse er der en relativt lille forekomst (30%). Det samme gælder førtidspensionister og efterlønsmodtagere, hvor kun henholdsvis 25% og 10% oplever stress i hverdagen.

 

Analyser af amtslige forskelle viser, at forekomsten er højere end landsgennemsnittet i Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Københavns og Roskilde amter og tilsvarende lavere i Sønderjyllands, Ribe og Nordjyllands amter.

 

Forekomsten af stress i befolkningen er steget fra 35% i 1987 til 44% i 2000. Udviklingen har imidlertid været forskellig i forskellige befolkningsgrupper. Således er forekomsten steget i aldersgrupperne under 67 år men faldet eller stagneret blandt de ældre aldersgrupper. Stigningen er desuden større blandt kvinder end blandt mænd.

 

Af:

Mette Kjøller

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000

 
Redigeret: 12.10.04