Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  43, 2004

Stress i Danmark og Sverige
 

Samme årsager til stress i Danmark og Sverige

Siden 1993 har der været et samarbejde på tværs af Øresund (den østlige del af Danmark og Skåne), hvor sigtet har været at monitorere danskeres og svenskeres folkesundhed. Med befolkningsundersøgelserne Sundhed og Sygelighed i Danmark 2000 og Hälsoförhållanden i Skåne 2000 blev der lavet to sammenlignelige undersøgelser. I begge undersøgelser blev der stillet spørgsmålet om, man følte sig stresset i sin dagligdag. I Danmark svarede 11,1% blandt de erhvervsaktive i alderen 25-64 år, at de ofte er stressede i deres dagligdag, i Sverige er andelen 24,0%.

 

Vi kender ikke årsagen til forskellen mellem Danmark og Sverige, men har forsøgt statistisk at indkredse forhold af betydning.

 

Selv om der tilsyneladende er forskel på danskeres og svenskeres oplevelse af stress, viser vores analyser, at det er de samme faktorer, der gør sig gældende. Således har fx arbejdsmiljø, langvarig sygdom, ægteskabelig stand, køn, alder og om man kan få hjælp til praktiske ting ved sygdom betydning for, om man oplever sin hverdag som stresset. Tabellen viser forskellene.

 

Generelt oplever kvinderne på begge sider af sundet i højere grad end mændene, at de lever et liv, hvor de ofte er stressede. Andelen, der angiver at de ofte er stressede, er højere blandt 25-44 årige end blandt 45-64 årige, og flere fraskilte og enlige oplever deres dagligdag som stresset i forhold til personer, der lever i fast parforhold eller er gift. I både Danmark og Sverige er der flere blandt funktionærgruppe I og II og blandt de selvstændige, der angiver, at de oplever deres hverdag som stresset, og tilsvarende angiver en mindre del af de ufaglærte arbejdere i både den danske og svenske del af Øresundsregionen, at de oplever deres hverdag som stresset. Personer, der ikke har indflydelse på deres daglige arbejde, angiver en højere oplevelse af stress i forhold til personer, der har indflydelse på deres arbejde. Langvarigt syge angiver oftere end raske, at de ofte er stressede. Ligesom andelen der angiver, at de kan få hjælp til praktiske problemer ved sygdom rapporterer en lavere angivelse af stress i hverdagen.

 

 

Tabel

Relative Risici (RR) for andelen, der ofte angiver at være stresset i dagligdagen, blandt erhvervsaktive i alderen 25-64 år i procent (100 angiver referenceværdi)

 

 

Danmark

Sverige

Køn

Mænd

100

100

 

Kvinder

131

140

Alder

25-44 år

100

100

 

45-64 år

91

90

Samlivsstatus

Gift

100

100

 

Enlig

113

106

 

Fraskilt

138

103

Socioøkonomisk status

Funktionær gr. I

151

125

 

Funktionær gr. II

153

111

 

Funktionær gr. III

100

100

 

Faglært arbejder

92

93

 

Ufaglært arbejder

77

86

 

Selvstændig

146

132

Får hjælp og støtte fra overordnet

Sjældent

100

1,0

Nogle gange eller ofte

71

73

Indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver

Sjældent

100

100

Nogle gange eller ofte

79

77

Langvarig sygdom

Ja

100

100

Nej

77

86

Kan få praktisk hjælp ved sygdom

Ja

100

100

Nej

148

129Af:

Ulrik Hesse

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000, Hälsoförhållanden i Skåne 2000

 
Redigeret: 26.11.04