Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  47, 2004

Stressede erhvervsaktive danskere
 

Socialt netværk har stor betydning for stress

I alt 9,8% af de erhvervsaktive mænd og 11,6% af de erhvervsaktive kvinder i aldersgruppen 16-66 år rapporterede i 2000, at de ofte er stressede i deres dagligdag. Det skete i Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen 2000 fra Statens Institut for Folkesundhed. 

 

I denne befolkningsundersøgelse er der en klar sammenhæng mellem dårligt socialt netværk og høj rapportering af stress. I Tabellen vises odds ratioer for sammenhængen mellem stress og socialt netværk. Odds ratioer kan forstås som et indeks, hvor én gruppe sættes som reference og indekset beregnes i forhold til denne gruppe. Blandt mænd og kvinder, der sjældent eller aldrig træffer venner, er der en næsten dobbelt så høj andel der rapporterer ofte at være stressede, sammenlignet med mænd og kvinder der træffer venner mere end én gang om måneden. Mænd og især kvinder, der oplever at være uønsket alene, rapporterer markant mere stress end personer, der ikke oplever at være uønsket alene. Blandt personer der er uønsket alene, er der 23% af mændene og 33% af kvinderne, der oplever deres hverdag som meget stresset.

 

Hvorfor der er denne stærke sammenhæng mellem dårligt socialt netværk og stress, kan vi ikke direkte afklare, men det kan tænkes, at et manglende eller ikke velfungerende socialt netværk i sig selv kan fungere som en stressfaktor, der bidrager til det samlede stressniveau. På den anden side kan et velfungerede socialt netværk virke som en betydelig støtte i håndteringen af en stressbelastning. Der kan i værste tilfælde etableres en ond cirkel, hvor stress forringer det sociale netværk, som så igen virker som en selvstændig stressfaktor.

 

 

Hyppighed af stress sammenholdt med socialt netværk. Odds-ratio for selvrapporteret stress blandt erhvervsaktive danske mænd og kvinder i aldersgruppen 16-66 år.

 

Mænd

Kvinder

 

Socialt netværk

Andel med stress %

Odds-ratio

(95% statistiske sikkerhedsgrænser)

Andel med stress %

Odds-ratio

(95% statistiske sikkerhedsgrænser)

Træffer venner

 

 

 

 

Mere end en gang pr. måned

10

1,0 (reference)

12

1,0 (reference)

Sjældent/ aldrig

 

17

1,7 (1,2-2,6)

18

1,7 (1,2-2,4)

Uønsket alene

 

 

 

 

Nej

9

1,0 (reference)

11

1,0 (reference)

Ja

23

2,4 (1,3-4,4)

33

3,6 (2,1-5,9)

 

Af:

Naja Rod Nielsen

Kilde:

Nielsen NR, Kjøller M, Kamper-Jørgensen F, Grønbæk M. Stress blandt erhvervsaktive danskere. Ugeskrift for Læger 2004;166(46):4155-4160

 
Redigeret: 22.11.04