Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  43, 2002

Tabte gode leveår på grund af rygning
 

Rygere mister mange gode leveår

Det er velkendt at rygere dør tidligere end ikke-rygere. Men har rygerne, når de lever, et godt liv?

 

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed har belyst disse spørgsmål. I undersøgelsen sammenlignes levetid og den helbredsmæssige kvalitet af levetiden for rygere og ikke-rygere. Danskere, der ryger mindst 15 cigaretter dagligt lever ca. 7 år kortere end aldrig-ry­gere. En 20-årig mand, som aldrig begynder at ryge, kan forvente at leve 56,7 år (se figuren til venstre) og blive 20 + 56,7 år = 76,7 år gammel, hvorimod en 20-årig mand, som hver dag resten af sit liv ryger mindst 15 cigaretter i gennemsnit kun kan forvente at leve yderligere 49,5 år og altså dø 7,2 år tidligere end aldrig-rygeren (se forskellen på figuren). Kvinder lever længere end mænd, som det fremgår af figuren til højre. Men også blandt kvinderne finder man et tab af levetid for storrrygerne af samme størrelsesorden som for mændene, jf. figurens 7,1 år.

 

Er rygernes kortere liv så bedre end ikke-rygernes?

Hvis man som et af de mulige kriterier for et bedre liv stiller krav om, at det skal være fri for langvarig sygdom, så kan man af figuren se, at rygerne har flere sygdomsbelastede leveår end ikke-rygerne.

 

Figuren viser forventet restlevetid for 20-årige, opdelt på leveår med og uden langvarig sygdom for aldrig-rygere og storrygere. Det fremgår, at den 20-årige mand der forbliver aldrig-ryger hele livet, kan se frem til at leve 7,6 år længere uden langvarig sygdom sammenlignet med storrygeren. Den 20-årige storrygende kvinde er sygdomsbelastet i over halvdelen af sin restlevetid (det røde felt = 54,2%). Hun mister i gennemsnit 11,4 leveår uden langvarig sygdom og øger samtidig den forventede levetid med langvarig sygdom med 4,3 år sammenlignet med aldrig-rygeren.

 

Instituttet har også anvendt andre indikatorer for det gode liv end fravær af langvarig sygdom – og analyser af sådanne indikatorer udviser i princippet de samme forskelle som anført ovenfor.

 

Der fremtræder en meget klar konklusion om rygningens konsekvenser for befolkningens levetid, leveår med sygdom og livskvalitet: Rygere lever ikke blot meget kortere end ikke-rygere – de har også et dårligere og mere sygdomsbelastet liv end ikke-rygerne. Det er derfor, at kampen mod tobakken er et af de væsentligste folkesundhedsproblemer i dagens Danmark.

 

 

Af:

Henrik Brønnum-Hansen og Knud Juel

Kilde:-
 
Redigeret: 07.10.04