Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  49, 2003

Tidlig sex
 

Tidlig sex og seksuelle krænkelser

Der er i undersøgelser blandt voksne påvist markante sammenhænge mellem tidlige seksuelle erfaringer, fysiske og seksuelle overgreb i barndom og ungdom og psykiske problemer. Der har været mindre viden om, hvorledes tidlige seksuelle erfaringer og overgreb påvirker børn og unge, og hvilken betydning barnets relation til krænkeren har for de mulige følgevirkninger.

 

I foråret 2002 deltog knap 11% af alle danske 9. klasses elever i en computerbaseret spørgeskemaundersøgelse om deres trivsel i familien, blandt venner og i skolen og om deres egen vurdering  af en række faktorer, der kan have negativ indflydelse på trivslen. De unge besvarede blandt andet spørgsmål om deres tidlige seksuelle erfaringer, dvs. inden 15-års alderen, om de dengang havde oplevet erfaringen som et seksuelt overgreb, og om de nu oplevede, at det havde drejet sig om et overgreb.

 

Det er en stor andel af unge i Danmark, der har haft tidlige seksuelle erfaringer, 36% af drenge og 56% af piger. Men det er kun en mindre andel af de tidlige seksuelle erfaringer, som ville have været strafbare, nemlig knap hver femte rapporteret erfaring blandt drenge og knap hver tredje blandt piger. I følge straffeloven er ethvert seksuelt forhold til et barn under 15 år strafbart – og også strafbart op til 18-års alderen, hvis den ældre person har en omsorgs- eller opdragelsesrolle over for den unge.

 

Det var en større andel af pigerne end af drengene, der dengang det skete, havde oplevet den tidlige seksuelle erfaring som et seksuelt overgreb, knap 2% af pigerne og 1% af drengene. Der er sammenhæng mellem oplevelsen af overgreb og barnets relation til den ældre person. Jo nærmere relationen er, desto oftere opleves det som et overgreb, og desto oftere rapporteres der trivselsproblemer. Ingen af drengene, der havde haft en seksuel erfaring med en træner, vurderede det som et seksuelt overgreb, mod hver tiende af pigerne. Hver femte pige, der rapporterede en seksuel erfaring med et nært familiemedlem, oplevede, at det var et seksuelt overgreb.

 

Der er langt større risiko for, at et barn oplever et seksuelt overgreb i den nærmeste familie og omgangskreds end et overgreb i en idrætsklub eller anden fritidsforening. Figuren viser fordelingen af krænkere i de tilfælde af strafbare seksuelle forhold, hvor den unge selv vurderede, at det var et seksuelt overgreb. Ca. hvert femte overgreb var begået af en ukendt person. Det drejede sig overvejende om blufærdighedskrænkelser, så som blotteri. I knap halvdelen af tilfældene var krænkeren et familiemedlem eller en nær ven, i 4% en lærer, træner eller spejderleder.

 

Man kan godt få det indtryk fra den offentlige debat, at det er pædagoger og trænere, der især krænker den unge. Men tallene viser noget andet.

 

 

Relationen mellem den ældre person og barnet i 184 strafbare seksuelle forhold,

der af den unge er oplevet som et overgreb

 

Af:

Karin Helweg-Larsen

Kilde:

Unges Trivsel i 2002, Statens Institut for Folkesundhed 2002

 
Redigeret: 28.11.04