Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  25, 2004

Trafikdødsfald
 

Trafikdødsfald, international sammenligning

I 2001 var antallet af trafikdræbte i Danmark 431 – det laveste i 40 år. Udviklingen i trafikdræbte har over tid været for nedadgående selvom antallet af biler og kørte kilometer er steget. Imidlertid ligger Danmark stadig højere end mange lande vi plejer at sammenligne os med, når man tager hensyn til befolkningens størrelse. Lande som Sverige, England, Norge og Tyskland ligger lavere mht. til dræbte pr. 100.000 indbygger – men også lande som Egypten, Japan og Singapore ligger lavere end Danmark, jf. figuren.

 

WHO har i år fokuseret på forebyggelse af trafikulykker: De har udgivet rapporten World report on road traffic injury prevention, den første rapport om emnet nogensinde, og temaet for WHOs  World Health Day d. 7. april var trafikulykker –ligeledes første gang at ulykker her var på dagsordenen. Trafikulykker er et stigende folkesundhedsproblem, især for lande i Afrika, Asien og Sydamerika. Lav- og middelindkomstlande står for mere end 85% af alle trafikdræbte og 90% af de årlige disability adjusted life years (DALYs), tabt pga. trafikulykker.

På verdensplan skønner WHO at 1,2 millioner dør i trafikulykker og at op mod 50 millioner kvæstes. Fremskrivninger indikerer at disse tal vil stige med 65% over de næste 20 år, hvis ikke forebyggelsesindsatsen styrkes. Samtidig forventer eksperter at antallet af dræbte i trafikken vil falde med 30% i højindkomstlande, mens de vil stige betydeligt i lav- og middelindkomstlande. I

2020 skønnes det at trafikulykker vil være den 3. største faktor i den globale ”burden of disease and injury”, hvis der ikke gribes ind.

Af:

Hanne Møller

Kilde:

Tal fra WHO rapporten ” World report on road traffic injury prevention” – Statistical annex. Raterne er fra forskellige år i en tre års periode: 1998-2001. Der var ingen tal/rater for afrikanske lande

 
Redigeret: 01.10.04