Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  37, 2002

Udviklingen i astma og astmatisk bronkitis hos børn
 

Mange børn plages af astma og astmatisk bronkitis

Astma og allergiske sygdomme er de vigtigste kroniske sygdomme hos børn. Ifølge interview med forældre havde 6,2% af børn under 16 år i 1994 haft astma eller astmatisk bronkitis inden for det seneste år, i 2000 var det 7,6%. Der er tale om en vis stigning, men stigningen er ikke statistisk sikker. Astma eller astmatisk bronkitis er hyppigere hos drenge end hos piger, og med alderen ses en faldende tendens fra 1-2 års alderen og frem til puberteten - for piger dog kun til 9-12-års alderen.


Tallene stammer fra de seneste to landsrepræsentative befolkningsundersøgelser udført af Statens Institut for Folkesundhed: Sundhed og sygelighed i Danmark 1994, som omfattede 2.136 børn og Sundhed og sygelighed i Danmark 2000, som omfattede 7.670 børn

 

Astma er karakteriseret ved hvæsende eller pibende vejrtrækning, åndenød og hoste på grund af midlertidig forsnævring af luftvejene, der kan være udløst af infektion, allergi, anstrengelse, vejrforholdene, passiv rygning eller anden luftforurening. Hos børn under 2 år er luftvejene i forvejen snævre, og ved infektion i bronkierne bliver de på grund af betændelsesreaktionerne endnu snævrere, hvorfor vejrtrækningen får samme præg som ved astma. Kun en del af disse tilfælde af astmatisk bronkitis udvikler sig senere til egentlig astma. Astma og astmatisk bronkitis er slået sammen i figuren nedenunder.

Af:

Anne Nielsen

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelser 1994 & 2000

 
Redigeret: 26.11.04