Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  05, 2006

Cykelulykker blandt børn
 

Cykelhjelmen er vigtig – men ikke nok, hvis børn skal undgå skader i trafikken

Hvis der er nogen, som kører ind i mig, så hopper jeg bare af!! - fortæller en 10-årig dreng selvsikkert, som forklaring på hvorfor han ikke bruger cykelhjelm.

 

Ifølge Ulykkesregisteret kommer hvert år ca. 11.000 børn ml. 0-14 år på skadestuen efter trafikulykker. 4 ud af 5 børnetrafikulykker er cykelulykker. De fleste børn får lov til at færdes selvstændigt på cykel fra omkring 10-års alderen. Det er også i den aldersgruppe, der er flest cykeluheld. Langt størstedelen af cykelulykkerne er eneulykker, dvs. fald med cyklen eller påkørsel af faste genstande så som en fortovskant eller en lygtepæl.

 

I et etnografisk studie af 10-12-årige børns opfattelse af risiko og risikohåndtering har forskere fra Statens Institut for Folkesundhed gennem halvandet år fulgt 40 skolebørns hverdag i en forstad til København. Formålet med undersøgelsen var bl.a. at beskrive børnenes daglige færden mellem skole, fritidsaktiviteter og hjem og forstå, hvordan børn oplever de risici de møder i deres hverdag.

 

Undersøgelsen viser, at kun enkelte af de deltagende børn brugte cykelhjelm.

 

Børnene havde følgende barrierer for brug af cykelhjelmen:

  • Tror på egen styrke og færdigheder til at kunne håndtere og forudse en farefyldt situation og vurderer at cykelhjelmen derfor er unødvendig.
  • De voksne er ikke synlige som gode rollemodeller. Voksne fravælger selv cykelhjelmen og forældre vurderer at børnenes færdigheder på cykel er så gode at de ikke insisterer på at cykelhjelmen er nødvendig. Børn forbinder selvstændighed, modenhed (voksenhed) med fravalg af cykelhjelm.
  • Børn benytter ikke cykelhjelm, når de kammerater og venner, som de identificerer sig med, ikke bruger cykelhjelm.
  • Pragmatiske og æstetiske grunde såsom sved, og andre (mindre) fysiske ubehag ved brugen, og at håret kommer i uorden under hjelmen. Børn lægger vægt på udseendet, cykelhjelmen anses som lidt 'nørdet'.

I 28 % af alle cykelulykker er hovedet den primært skadede kropsdel. Tallet viser, at børnecyklisters hoved er udsat og understreger vigtigheden af at bruge cykelhjelm. Ikke mindst fordi den beskytter mod de meget alvorlige ulykker og dødsulykker. Statistikken viser, at hænder, arme og skuldre er mest udsat (44 %).

 

Tallene viser også, at der skal mere end en cykelhjelm til for at mindske antallet af ulykker. Børn passer på i trafikken, men de tager ligesom voksne også chancer, når de færdes. Der ligger en sikker tro på egen styrke og kontrol i citatet fra den 10-årige dreng. Denne sikkerhed udgør en ressource for mange børn og den bør derfor inddrages i forebyggelsen af trafikulykker. Det er samtidig vigtigt, at børnene lærer at vurdere egne evner og begrænsninger, både i forhold til egne færdigheder, men også i forhold til de trafikale forhold - hastighed, udsyn, vejrforhold m.m. Cykelhjelm og gode voksne rollemodeller er et væsentligt bidrag, hvis antallet af de alvorlige cykelulykker skal mindskes.

Af:

Miguel Romero Mikkelsen, ph.d.-studerende, mrm@si-folkesundhed.dk og Pia Haudrup Christensen, professor, phc@si-folkesundhed.dk. Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777.

Kilde:

Tallene stammer fra Ulykkesregisteret 2000-2004, Statens Institut for Folkesundhed.

Det etnografiske studie om børns opfattelse af risiko og risikohåndtering offentliggøres i 1. halvår af 2006.

 
Redigeret: 12.10.16