Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  06, 2006

Kommunale sundhedsprofiler
 

Et værktøj i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har udviklet et modelspørgeskema til brug for kommunale sundhedsprofiler.

 

Hvad er en kommunal sundhedsprofil?

En sundhedsprofil er en helhedsbeskrivelse af sundhedsforholdene i et lokalområde, hvor følgende elementer kan indgå: en helbredsprofil, en livsstilsprofil, en levevilkårsprofil, en profil af det sundhedsvæsen kommunens borgere bruger samt en demografisk profil. Spørgeskemaet dækker ikke alle områder, men er en vigtig brik i en helhedsbeskrivelse af sundhedsforholdene i en kommune. I forhold til registerbaserede analyser giver en spørgeskemabaseret lokal sundhedsprofil oplysninger om en hel befolknings helbred og livsstil, bl.a. kan en sundhedsprofil give oplysninger om hvilke indsatsområder, der er vigtige.

 

Sundhedsstyrelsen har planlagt i 2006 at stille et planlægningsrelevant registerbaseret materiale til rådighed for kommunerne. SIF har indledt et samarbejde med KL om at gennemføre lokale spørgeskemabaserede sundhedsprofiler.

 

Hvilken viden får  kommunen om borgerne?

Hvor mange i X-købing:

  • drikker mere end genstandsgrænserne anbefaler
  • har langvarige kroniske sygdomme – fx sukkersyge, forhøjet blodtryk, allergi rygsygdom
  • har inden for det seneste år haft behov for psykologisk eller psykiatrisk hjælp eller behandling
  • er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen?

Dette er et lille udvalg af de spørgsmål, der indgår i spørgeskemaet. Emnerne dækker bredt: selvvurderet helbred, stress og funktionsevne, sygdom og sygelighed, brug af sundhedsvæsenet, livsstil, arbejdsforhold, socialt netværk og sociodemografiske oplysninger.

 

Spørgeskema og vejledning

Spørgeskemaet og en vejledning til udarbejdelse af en lokal sundhedsprofil blev præsenteret på en konference d. 10. januar 2006, som Kommunernes Landsforening (KL) havde arrangeret. Dansk Selskab for Folkesundhed har desuden indtil nu, afholdt to regionale arrangementer, hvor der er fokuseret på sundhedsprofilen som kommunalt planlægningsværktøj.

 

Baggrunden for spørgeskemaet er mange års erfaring med undersøgelser, der har til formål at give et overblik over, hvordan sundheds- og sygelighedstilstanden er i hele befolkningen – ikke blot de syge eller de behandlingskrævende borgere.

 

Når kommunerne fra 1. januar 2007 overtager ansvaret for det lokale forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, vil en lokal sundhedsprofil være et værdifuldt værktøj. Ikke alene med hensyn til planlægningen og udførelsen af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, men også med hensyn til overvågning af tiltag og evalueringer af indsatsområder.

 

En styrke ved spørgeskemaet er, at de indsamlede data i vid udstrækning vil være sammenlignelige med de landsdækkende Sundheds og Sygelighedsundersøgelser, SIF udarbejder med jævne mellemrum. Dataindsamlingen til den seneste undersøgelse (SUSY2005) er netop blevet færdiggjort her i starten af 2006, og de første resultater forventes offentliggjort i juli 2006.

 

Hvad kan SIF hjælpe med?

  • Udvikling, opsætning og afprøvning af spørgeskema
  • Anmeldelse til Datatilsynet
  • Tilrettelæggelse af dataindsamling
  • Oparbejdning af analyseklar datafil
  • Gennemførelse af analyse og udarbejdelse af rapport

 

Download de to udgivelser ved at klikke på dem.

.                

 

 

 

 

 

Af:

Rune Jacobsen, projektleder og Ulrik Hesse, forskningsmedarbejder

Kontaktperson: Ulrik Hesse, uh@si-folkesundhed.dk

 
Redigeret: 09.02.06