Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  07, 2006

Brug af naturlægemidler
 

Naturlægemidler anvendes som supplement til konventionelle lægemidler

Resultater fra en netop offentliggjort undersøgelse viser, at brug af naturlægemidler er udbredt i Danmark, især blandt kvinder mellem 45 og 80 år. Der er et betydeligt overlap mellem brug af naturlægemidler og konventionel medicin, hvilket viser, at naturlægemidler ikke betragtes som et alternativ til konventionelle lægemidler, men snarere som et supplement.

 

I en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2000 (SUSY-2000), blev næsten 17.000 danskere spurgt om deres brug af naturlægemidler eller naturmedicin inden for de seneste 14 dage. I tabellen nedenfor ses det, at knap 11 % af mændene og 18 % af kvinderne havde brugt naturlægemidler inden for de sidste 14 dage.

 

Tabellen viser også, at forbruget stiger med alderen, men falder igen blandt de ældste på 80+ år. Personer med dårligt helbred anvender i højere grad naturlægemidler end personer med godt helbred. I forhold til uddannelsesniveau er der, specielt blandt kvinder, en tendens til at flere med lavere uddannelse har brugt naturlægemidler indenfor de sidste 14 dage. Men tendensen er ikke signifikant og forsvinder, når der tages højde for alder og helbredsfaktorer. Sidst i tabellen ses en tendens til, at flere af dem der har brugt konventionelle lægemidler, også har brugt naturlægemidler – tendensen er dog ikke statistisk signifikant.

 

Vi ved, at anvendelsen af naturlægemidler er stigende i flere vestlige lande. Naturlægemidler opfattes ofte som uskadelige, idet de anses for ”naturlige”, men nogle naturlægemidler kan, hvis de bruges sammen med konventionelle lægemidler, føre til uhensigtsmæssige bivirkninger. Som eksempel kan nævnes, at brug af præparater med prikbladet perikum kan nedsætte virkningen af hjertemedicinen digoxin. Læger bør derfor, med henblik på at undgå skadelige virkninger ved brug af begge typer lægemidler, være opmærksomme på patientens brug af naturlægemidler, når der ordineres medicin.

 

 

           

 

Tabeltekst: Tabellen viser forbrug af naturlægemidler fordelt mellem mænd og kvinder, fordelt på alder, kronisk sygdom, selvvurderet helbred, uddannelseslængde og om man anvender konventionel medicin. Alle tal er i procent.

Af:

Merete W. Nielsen, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Ebba Holme Hansen, Danmarks Farmaceutiske Universitet og Niels Kristian Rasmussen, Statens Institut for Folkesundhed.

Kontaktperson: Merete W. Nielsen, adjunkt, Danmarks Farmaceutiske Universitet. Tlf. 3530 6344.

Kilde:

Nielsen MW, Hansen EH, Rasmussen NK. (2005) Use of natural medicines in the Danish population: A national cross-sectional survey. The Annals of Pharmacotherapy, 39, 1534-1538.

 
Redigeret: 16.02.06