Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  08, 2006

Omsorgssvigt og seksuelle overgreb
 

Seksuelt misbrug af børn er ofte led i generel misrøgt

Børn der mistrives og som udsættes for vold i og uden for deres hjem, er i langt større risiko for at blive seksuelt misbrugt end børn, der ikke udsættes for omsorgssvigt.

 

Hvis seksuelle overgreb mod børn skal forebygges skal opmærksomheden derfor rettes mod børns almene mistrivsel og ikke ensidigt mod eventuelle signaler om seksuelt misbrug. Det viser en landsomfattende undersøgelse blandt 15-16-årige.

 

I 2002 besvarede 11 % af landets 9. klasses elever, svarende til 6.100 unge i 15-16 års alderen, via computer et spørgeskema, der gav oplysning om deres seksuelle erfaringer inden 15-års alderen. De unge blev spurgt om, hvorvidt de selv havde oplevet tidlige seksuelle erfaringer med en ældre person som et seksuelt overgreb eller ej. Det havde 1,1 % af drengene og 4,5 % af pigerne.

 

De unge, der har oplevet sig seksuelt misbrugt, har i forhold til de unge, der ikke er misbrugt, langt hyppigere generelle trivselsproblemer, har mindre hyppigt kontakt med skolekammerater efter skoletid og har sværere ved at tale med deres forældre, når de har problemer.

 

Figuren nedenfor viser, at 32 % af de drenge, der har oplevet seksuelt misbrug, også har oplevet vold mod deres mor, hvorimod det kun er 5 % af de drenge, der ikke har oplevet seksuelt misbrug, der har oplevet, at deres mor har været udsat for vold. For pigerne er de tilsvarende tal henholdsvis 24 % og 8 %.

 

De unge, der har oplevet seksuelt misbrug, er hyppigere udsat for fysisk vold mod sig selv sammenlignet med unge, der ikke er misbrugt. 40 % af misbrugte drenge mod 7 % af ikke-misbrugte drenge havde inden for det sidste år været udsat for en vold, som de havde oplevet som lidt eller meget slem. Blandt pigerne var andelen henholdsvis 32 % og 7 %.

 

Børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb, har ikke entydige symptomer på misbruget, men vil meget ofte vise tegn på generel omsorgssvigt og kan berette om konflikter i familien, som ofte er meget åbenlyse. Alle har ret og pligt til at reagere på misrøgt af børn og skal underrette de sociale myndigheder. Yderligere vejledning eller rådgivning om denne underretningspligt kan bl.a. hentes hos Videns- og Formidlingscenter-Børn og unge: www.siso-boern.dk.

 

                  

 

Figurtekst: y-aksen viser i procent andelen af unge, der har oplevet vold mod deres mor.

 

Af:

Speciallæge Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Helweg-Larsen, Karin og Bøving Larsen, Helmer : Unges Trivsel i 2002, Statens Institut for Folkesundhed 2002

 
Redigeret: 23.02.06