Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  09, 2006

Brug af skadestuer ved ulykker
 

Sociale forskelle i brug af skadestuen ved ulykker

Skader som følge af ulykker udgør hovedparten af belastningen af skadestuerne. En nyere undersøgelse viser, at når ulykken er ude, er der sociale forskelle i benyttelsen af skadestuerne. De, der oftest henvender sig på skadestuen, er personer uden arbejde samt underordnede funktionærer. For disse gruppers vedkommende går 70 % på skadestuen efter en ulykke, mens overordnede funktionærer, faglærte arbejdere, selvstændige og studerende i noget mindre omfang benytter skadestuen, lige godt og vel 40 %. (Se tabellen nedenfor).

 

I forbindelse med den nationalt repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse i 2000 blev 7215 personer på 16 år eller derover spurgt, om de det seneste år havde været udsat for en ulykke i fritiden (inkl. trafikulykke), som havde medført, at de ikke kunne udføre deres normale aktiviteter dagen efter ulykken. 757 havde været udsat for en sådan ulykke. De blev spurgt om, hvilken behandling de havde modtaget.

 

Godt halvdelen, 53 %, havde været på skadestuen eller var blevet indlagt på et sygehus. Af tabellen fremgår det, at 18 % havde været til egen læge eller vagtlæge, men havde ikke været på sygehuset. De resterende 29 % havde ikke været i kontakt med en læge i forbindelse med ulykken. Trafikulykker medfører oftest et sygehusbesøg, nemlig i 61 % af tilfældene, medens sportsulykker kun gør det i 44 % af tilfældene.

 

Vi ved ikke i dag om den høje procentdel med skadestuekontakt i grupperne ikke-i-arbejde og lavere funktionærer skyldes alvorlige skader eller en anderledes opfattelse af, hvornår man skal søge skadestue. Igangværende forskning er ved at belyse dette spørgsmål. Det skal også understreges, at andre faktorer, særlig afstand og tilgængelighed af skadestuerne, også har stor betydning for anvendelsen af skadestuerne.

 

Figurtekst:
Kontakt med sundhedsvæsenet efter ulykker opdelt efter ulykkestype og socio-demografiske forhold.

 

  
Af:

Bjarne Laursen og Birthe Frimodt-Møller.
Kontaktperson: Seniorforsker Bjarne Laursen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777, bla@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Sociale forskelle i brug af sundhedsvæsenet i forbindelse med ulykker. Ugeskrift for læger. 167(17) 1855-8 (2005).

 
Redigeret: 02.03.06