Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  10, 2006

Undervægt og risiko for abort
 

Forøget risiko for spontan abort ved undervægt

Der har været stor fokus på overvægtige kvinders vanskeligheder i forbindelse med graviditet og fødsel, herunder de negative effekter på fosteret ved moderens overvægt. Nu viser en ny undersøgelse, at undervægt øger risikoen for spontan abort.

 

To forhold medvirkede til, at vi gik i gang med at se på, om også undervægt havde betydning. I forbindelse med telefoninterview af kvinder der havde aborteret efter de havde meldt sig til projektet Bedre sundhed for mor og barn*, blev det af en interviewer bemærket, at mange af kvinderne var meget tynde. Samtidig antyder nyere medicinsk viden, at hormonet leptin, der spiller en rolle i reguleringen af kropsvægten, også har betydning for risikoen for spontan abort.

 

Vi undersøgte derfor, hvorledes undervægt hos moderen påvirkede risikoen for spontan abort blandt de ca. 25.000 kvinder, der meldte sig til projektet Bedre sundhed for mor og barn i projektets første 18 måneder.

 

Oplysninger fra i alt 23.821 kvinders interview blev brugt til undersøgelsen. Kvinderne havde oplyst om deres vægt før graviditeten, samt om en lang række forhold der kunne påvirke både kropsvægten og risikoen for abort, fx rygning under graviditeten, spiseforstyrrelser og andre levevaner. Disse oplysninger blev sat i relation til, hvordan graviditeten endte.

 

Af de deltagende kvinder var 4,8 % undervægtige (BMI under 18,5). Disse kvinder havde en øget risiko for spontan abort. Samtidig var de undervægtige kvinder yngre, røg mere og drak mere kaffe end gennemsnittet. Der blev derfor taget højde for disse og andre forhold der kunne skævvride sammenhængen, men selv efter korrektion for disse forhold havde undervægtige kvinder en overrisiko på 24 % for spontan abort.

 

Undersøgelsen viser således, at der er omkostninger ved at være undervægtig. Der skal derfor ikke fokuseres på overvægt alene.

 

Tabel: Sammenhængen mellem undervægt og risikoen for spontan abort

 

                

 

** Justeret for effekten af alder, antal tidligere aborter og fødsler, brug af alkohol, tobak og kaffe under graviditeten, motion, fysisk aktivitet, spiseforstyrrelser, metaboliske sygdomme og erhvervsstatus.

 

 

* Bedre sundhed for mor og barn er et projekt, hvor alle gravide kvinder i Danmark i perioden 1996 - 2002 blev bedt om at deltage i en undersøgelse, der skal give mere viden om, hvordan graviditetsperioden påvirker barnets sundhed.

Af:

Anne-Marie Nybo Andersen og Stine Helgstrand, Statens Institut for Folkesundhed.

Kontaktperson: Afdelingslæge Anne-Marie Nybo Andersen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777. ana@si-folkesundhed.dk

 

Kilde:

Helgstrand S, Nybo Andersen A-M. Maternal underweight and the risk of spontaneous abortion. Acta Obstetrica Gyneacol Scand 2005; 84:  1197-1201.

 
Redigeret: 09.03.06