Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  11, 2006

Sociale forskelle i rygevaner i europæisk perspektiv
 

Tendens i Europa til reduktion af sociale forskelle i rygning hos mænd – og øgning af forskellene hos kvinder

Rygning har stor betydning for de sociale forskelle i sundhed og sygdom, da der er konstateret meget klare sociale forskelle i rygevaner og andre helbredsskadelige livsstilsfaktorer.

 

I 2000 angav 34 % af voksne danskere i Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, at de røg dagligt, hvilket er et klart fald i forhold til tidligere. Den seneste undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen tyder på en stagnation i faldet. I en vurdering af den forebyggelsesmæssige indsats over for rygning, er det vigtigt at se på, om disse tendenser gør sig gældende i alle grupper i samfundet og hvilke mønstre udviklingen følger, ligesom det kan være interessant at se på udviklingen i andre lande.

 

I en nylig analyse har vi derfor sammenlignet udviklingen i rygemønstre mellem forskellige uddannelsesgrupper i Norge, Sverige, Danmark, Finland, UK, Holland, Tyskland, Italien og Spanien. Perioden var 1985-2000. Resultater fra disse analyser ses i figur 1 og 2.


For alle lande ses en nedgang i rygning for mænd, både blandt lavt uddannede og højt uddannede - alle punkter ligger under 0-linien. Generelt for mændene i næsten alle landene - dog ikke i Danmark og Sverige - ses den største nedgang hos de dårligst uddannede i forhold til de højst uddannede.

 

For kvindernes vedkommende er der ikke tale om et entydigt billede. Her ses en stigning i Spanien, Finland og Tyskland for både højt og lavt uddannede. I andre lande ses en stigning for de dårligst uddannede og et fald for de bedst uddannede kvinders vedkommende. Dvs. den mest positive udvikling ses hos de højst uddannede i form af enten et fald i rygefrekvens eller en stigning, der var mindre end hos de dårligst uddannede.

 

Resultaterne tyder på, at rygning også skal betragtes som et kulturfænomen og et modefænomen, hvis udvikling og afvikling følger nogenlunde ensartede mønstre i de fleste vesteuropæiske lande. Nogle lande er længere fremme end andre i dette udviklingsmønster, og mænd er længere fremme end kvinder

 

Mænd

 

 

    Forkortelse:       L=lav uddannelse, H=høj uddannelse

 

 

 

Kvinder

 

 

    Forkortelse:       L=lav uddannelse, H=høj uddannelse

 

Af:

Af: Niels Kristian Rasmussen, forskningskonsulent, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777. nkr@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Giskes K, Kunst AE, Benach J, Borrell C, Costa G, Dahl E, Dalstra JA, Federico B, Helmert U, Judge K, Lahelma E, Moussa K, Ostergren PO, Platt S, Prattala R, Rasmussen NK, Mackenbach JP. Trends in smoking behaviour between 1985 and 2000 in nine European countries by education. J Epidemiol Community Health 2005;59(5):395-401.

 
Redigeret: 16.03.06