Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  13, 2006

Kommunale sundhedscentre
 

Nye sundhedscentre med store forskelle i indhold

Netop nu er kommuner over hele landet i gang med at etablere nye sundhedscentre. Målet er at skabe bedre sammenhæng i sundheds­tilbuddene. En undersøgelse foretaget af Statens institut for Folkesundhed (SIF) viser, at de nye sundhedscentre bliver meget forskellige både hvad angår målgrupper og opgaver, men også i måden de organiserer sig på. Fælles træk for centrene er, at de skal stå for forebyggelse enten rettet mod borgere eller patienter.

 

SIF har gennemgået de 63 ansøgninger, som kommunerne i foråret 2005 indsendte til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at opnå støtte til et sundheds­center.

 

Typer af sundhedscentre

Centrene er inddelt i typer, der tager udgangspunkt i deres målgrupper. Hele 56 % af centrene skal rette indsatsen meget bredt mod flere målgrupper, mens de øvrige 44 % vil få et mere målrettet fokus. Sundhedscentrene er inddelt i følgende typer:

  • Sundhedscentrum med et bredt fokus rettet mod flere målgrupper (56 %)
  • Sundhedsfremmecentret med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for alle borgere (5 %)
  • Det sociale sundhedscenter med fokus på socialt udsatte, sygedagpengemodtage m.m. (5 %)
  • Kronikercentret med fokus på patienter med kroniske sygdomme og livsstilssygdomme (13 %)
  • Genoptræningscentret med fokus på patienter før og efter indlæggelse på sygehus (21 %).

Sundhedscentrum er den centertype, der er valgt hyppigst uanset kommunestørrelse. Centret kan samle eller koordinere mange sundhedsopgaver og udgøre én indgang for borgeren.

 

Genoptræningscentret vælges næsthyppigst, hvilket kan hænge sammen med, at genoptræningsopgaven er en opgave, som kommunerne under alle omstændigheder skal tage stilling til i kraft af kommunalreformen, og som de kan vælge at løse i et sundhed­scenter.

 

Kronikercentret vælges især af mellemstore kommuner, og modellen er muligvis begrundet i ønsket om at prioritere forebyggelse målrettet patientgrupper, som ventes at vokse.

 

Det sociale center vælges alene af store kommuner, og Sundhedsfremmecentret vælges alene af mellemstore kommuner.

 

Organisation

Hvad angår sundhedscentrenes organisation, fremgår det, at også på det område vælger kommunerne mange forskellige løsninger. Hovedparten af centrene skal etableres i eksisterende bygninger, fx sygehuse eller plejehjem. Men der er også et par centre, der skal fungere murstensløst i form af et antal arbejdsgrupper, eller i form af en hjemmeside, hvor borgerne sikres en nem og overskuelig adgang til de tilbudte sundhedsydelser. Læs mere om gennemgangen af planerne for de 63 sundhedscentrene her.

 

SIF har af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået til opgave at evaluere de 18 sundhedscentre, der har fået midler fra sundhedscenterpuljen. Evalueringen skal i de kommende år være med til at uddybe baggrunden for den konkrete etablering af de enkelte sundhedscentre, deres implementering og så vidt muligt også deres effekt. Evalueringen afsluttes med en rapport i august 2008.

Af:

Susanne Boch Waldorff, forskningsassistent, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 39207777 og e-mail sbw@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Waldorff SB, Kristoffersen J & Curtis T. Sundhedscentre i kommunerne – statusnotat om målgrupper, organisering og typer. Statens Institut for Folkesundhed, marts 2006.

 
Redigeret: 30.03.06