Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  14, 2005

Længere levetid uden funktionsindskrænkning
 

Flere leveår uden funktionsindskrænkning blandt ældre

I de senere år er den gennemsnitlige levetid i Danmark steget. Ser man på gruppen af ældre for sig, er deres levetid også steget. Udviklingen er relativ ny set i forhold til mange års stagnation. Det interessante er så, om livskvaliteten i forhold til helbredet også øges? Beskrives helbredsrelateret livskvalitet ved forventet levetid uden funktionsindskrænkning, er svaret, at ældre danskere klarer sig bedre.

 

I 1987 var den forventede restlevetid for 65-årige mænd og kvinder henholdsvis 14,1 år og 17,9 år. Heraf forventedes 8,9 år henholdsvis 9,9 år at være levetid uden funktionsindskrænkning (se tabellen). Forventet restlevetid med funktionsindskrænkning var således 5,2 år for mænd og 8,0 år for kvinder.

 

I 2000 var den gennemsnitlige restlevetid for 65-årige mænd øget med næsten et år til 15,0 år, mens stigningen for 65-årige kvinder var beskeden: 0,2 år. Men forventet restlevetid uden funktionsindskrænkning er steget markant siden 1987 og var i 2000 11,3 år for mænd og 11,0 år for kvinder. I perioden steg således den forventede restlevetid uden funktionsindskrænkning med 2,4 år for mænd og 1,1 år for kvinder, mens levetid med funktionsindskrænkning faldt med 1,4 år for mænd og 0,9 år for kvinder.

 

Undersøgelsen er baseret på instituttets sundheds- og sygelighedsundersøgelser i 1987, 1994 og 2000, hvor de ældre er blevet spurgt om funktionsniveau. God funktion dækker fysisk mobilitet og kommunikationsfærdigheder, idet en person anses for at leve uden funktionsindskrænkning, hvis vedkommende uden større besvær kan 1) gå 400 meter uden at hvile, 2) gå op og ned ad trapper, 3) bære 5 kg, 4) læse en almindelig avistekst, 5) høre en normal samtale mellem tre eller flere personer og 6) tale. Disse oplysninger sammenholdt med dødelighedsdata fra Danmarks Statistik giver mulighed for at beregne forventet levetid uden og med funktionsindskrænkning.

 

Da efterkrigstidens store fødselsårgange går på pension og bliver gamle i løbet af de kommende år, er denne viden vigtigt for at kunne vurdere ældres behov for pleje og anden hjælp fra social- og sundhedssektoren. På lidt længere sigt giver udsigten til et længere liv med flere aktive leveår også anledning til fornyede overvejelser om pensionsalder og seniorpolitik på arbejdsmarkedet.

 

 

Forventet restlevetid, forventet levetid uden og med funktionsindskrænkning og andel levetid uden funktionsindskrænkning hos 65-årige danskere i 1987, 1994 og 2000

 

Forventet

restlevetid

Forventet levetid

uden funktions-indskrænkning

Forventet levetid

med funktions-indskrænkning

Andel levetid

uden funktions-indskrænkning 

År

År

År

%

Mænd

1987

14,1

8,9

5,2

63,4

1994

14,1

10,0

4,1

70,8

2000

15,0

11,3

3,8

74,9

 

Kvinder

1987

17,9

9,9

8,0

55,6

1994

17,6

9,7

7,9

55,4

2000

18,1

11,0

7,1

61,0

 

 

Af:

Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Brønnum-Hansen H. Health expectancy in Denmark, 1987-2000. European Journal of Public Health 2005;15:20-25.

 
Redigeret: 10.10.16