Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  14, 2006

Etniske minoriteters sundhed
 

Ny litteraturdatabase om etniske minoriteters sundhed

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har netop lanceret en litteraturdatabase, der gør det muligt nemt og hurtigt at finde henvisninger til og resumeer af litteratur om etniske minoriteters sundhed i Danmark.

 

Databasen er oprettet som et led i, at Folketinget ønskede øget forskning om etniske minoriteters sundhed og der er derfor via Indenrigs- og Sundhedsministeriet etableret en forskningskoordination.

 

SIF står ligeledes bag et initiativ til dannelsen af et netværk for forskere fra hele Danmark, der beskæftiger sig med etniske minoriteter og sundhedsrelaterede forhold.

 

Indhold

Databasen kan benyttes af forskere, praktikere og alle andre, som ønsker at få kendskab til fx sammenhænge mellem etnisk minoritetsgruppe og sygelighed, sygdomsmønstre, sundhedsadfærd, sygdoms- og sundhedsopfattelse og brug af og interaktion med sundhedsvæsenet.

 

Der kan søges bredt på de indekserede emner som fx kroniske sygdomme, livsstil/levevilkår og sundhedsydelser eller mere specifikt på nøgleord som kræft og motion.

 

På nuværende tidspunkt kan man søge på 12 bredere emner og 112 nøgleord.

 

I litteraturdatabasen findes der litteratur, der viser:

  • At etniske minoritetsgrupper spiser frugt og grønt i samme grad som danskere og har et lavere alkoholforbrug.
  • At etniske minoritetsgrupper er mindre fysisk aktive og i højere grad har et BMI (Body Mass Index) over 25 end danskerne.
  • At nogle etniske minoritetsgrupper har et anderledes sygdoms- og indlæggelsesmønster end danskere med lavere risiko for kræftdiagnose, men højere risiko for bl.a. hjertekarsygdomme, luftvejssygdomme, type 2 diabetes, HIV/AIDS og muskel-skelet lidelser og hyppigere besøg på skadestue.
  • At der kan være store forskelle mellem de forskellige etniske grupper, således at de ikke kan skæres over én kam, men må betragtes nuanceret.

Al dansk litteratur, der omhandler folkesundhedsvidenskabelige aspekter af etniske minoriteters sundhed i Danmark, er forud for oprettelsen af databasen gennemgået, indekseret og sammenfattet i resumeer. Databasen omfatter desuden oplysninger om titel, forfatter, udgiver/tidsskrift og årstal. Databasen er endnu ikke fuldstændig fyldestgørende, men opdateres løbende.

Af:

Anne Rytter Hansen, forskningskoordinator, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777, aha@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Litteraturdatabasen findes på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside, www.si-folkesundhed.dk og er placeret under denne side.

 
Redigeret: 06.04.06