Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  15, 2005

Flere ældre sclerosepatienter
 

Flere danskere med multipel sclerose

Flere nye tilfælde af sclerose og længere levetid for scleroseramte øger behovet for behandling og pleje af denne voksende patientgruppe.

 

I perioden fra 1950 til 1996 steg antallet af danskere med en sclerosediagnose fra 2387 til 6445. For kvinder steg antallet fra 1353 til 4122 og for mænd fra 1034 til 2323. Antallet af scleroseramte per 100.000 danskere steg fra 55,9 til 122,5, mest i perioden 1950-1960 og siden 1980. Stigningen var størst for kvinder, fra 62,9 til 154,8. For mænd steg antallet per 100.000 fra 48,8 til 89,4. I forhold til befolkningstallet er prævalensen således næsten fordoblet for mænd og steget med en faktor 2,5 for kvinder i observationsperioden.

 

Stigningen i antallet af scleroseramte skyldes, at befolkningstallet er vokset, at antallet af nye sygdomsudbrud er steget (for nuværende af ukendte årsager) og at scleroseramte lever længere i dag end tidligere. Dette sammenholdt med at befolkningens alderssammensætning er forskudt i retning af flere ældre betyder, at andelen af ældre scleroseramte er vokset markant, som det fremgår af figuren. Således er andelen af scleroseramte over 60 år steget fra 10% i 1950 til 33% i 1996.

 

Undersøgelsen udgår fra Det Danske Scleroseregister, som indeholder data om alle danskere, der har fået stillet diagnosen multipel sclerose efter 1921 og som var i live i 1948 eller har fået stillet diagnosen i perioden 1949-1996. Undersøgelsen omfatter 13.144 patienter med en verificeret diagnose, 5383 mænd og 7761 kvinder.

 

 

 

Se også Ugens tal for folkesundhed Uge 14 – 2004 om længere levetid for scleroseramte.

Af:

Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf.: 3920 7777

Kilde:

Stenager E, Møller R, Brønnum-Hansen H, Koch-Henriksen N. Multipel sklerose: udvikling i prævalens i Danmark 1950-1996 samt prævalens i amterne 1996. Ugeskrift for Læger 2005;167:1500-1502

 
Redigeret: 05.04.06