Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  16, 2006

Brug af hjertemedicin
 

Store regionale forskelle i anvendelsen af hjertemedicin

I Danmark dør hvert år 20.500 danskere i alle aldre af hjertekarsygdomme. Der er 145.000 indlæggelser og mere end 400.000 sengedage. Hjertekarsygdomme er dermed den sygdomsgruppe, der er årsag til de fleste dødsfald, indlæggelser og sengedage.

 

Andelen af befolkningen, der tager hjertemedicin er 17,5 % i hele landet. Netop offentliggjorte tal viser nu, at der er store regionale forskelle i anvendelsen af hjertemedicin. Figur 1 viser andelen af personer i 2004, der tager hjertemedicin i de 98 nye kommuner sammenlignet med landsgennemsnittet (Rate ratio, RR=1), som er justeret for køn og alder. De mørkerøde kommuner har den højeste andel, de lyse kommuner den laveste.

 

Regionale forskelle

Det er markant, at kommuner i region Nordjylland alle ligger over landsgennemsnittet, mens de kommuner, der har den laveste andel, med få undtagelser, ligger koncentreret nord for København. Fx er andelen, der bruger hjertemedicin 15 % (RR=0.90) i Hillerød kommune, hvor den tilsvarende andel i Frederikshavn kommune er 21 % (RR=1.09).

Forskellene i brugen af hjertemedicin kan skyldes forskelle i hjertekarsygeligheden i de enkelte kommuner, men også forskelle i behandlingsstrategien hos de praktiserende læger og de behandlende sygehuse kan være en medvirkende årsag.

 

Flerdobling af brug af hjertemedicin

I det seneste årti har der været en kraftig udvikling i brug af hjertemedicin. Udviklingen har været særlig markant for den forebyggende behandling, hvor forbruget af kolesterolnedsænkende medicin er tidoblet. For behandling af forhøjet blodtryk er forbruget mere end fordoblet. Som det er vist ovenfor gemmer der sig store regionale forskelle. Disse data stammer fra Lægemiddelstatistik-registret, der registrerer alle indløste recepter i Danmark.

 

Hjertestatistik

Andelen af befolkningen, der bruger hjertemedicin i de enkelte kommuner, er bare én af de interessante opgørelser, der kan findes i en ny publikation fra Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed. Titlen er 'Hjertestatistik for nye Kommuner og Regioner'. Formålet med publikationen er at vise data, der kan anvendes i planlægningen af den forebyggende og behandlende indsat i de nye kommuner og regioner. I 2007 får vi en ny sygehusstruktur fordelt på 5 regioner. Samtidig får de 98 nye kommuner et ansvar for medfinansiering af sygehusdriften samt ansvar for forebyggelse og rehabilitering. I publikationen beskrives indikatorer for dødelighed, indlæggelser, brug af medicin og behandlingsudgifter for de enkelte kommuner og regioner.

 

Figur: Andelen der tager hjertemedicin (inkl. vanddrivende medicin) sammenlignet med landsgennemsnittet (Rate ratio=1) i de nye kommuner 2004 justeret for køn og alder.

 

 

 

 

Af:

Forsker Søren Rasmussen, forskningsleder Mette Madsen, Statens Institut for Folkesundhed og tidligere forskningschef i Hjerteforeningen, Jørgen Videbæk.

Kontaktperson: Søren Rasmussen, sr@si-folkesundhed.dk, 3920 7777 eller Jørgen Videbæk, videbaek@dadlnet.dk, 5626 7950.

Kilde:

Hjertestatistik for nye Kommuner og Regioner, Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed, 2006

 

 
Redigeret: 13.10.16