Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  17, 2005

Kroniske smerter
 

Hver femte dansker har langvarige/kroniske smerter

I alt 19 % af den voksne danske befolkning - svarende til ca. 800.000 personer - oplyser, at de har langvarige/kroniske smerter, der har varet i seks måneder eller mere. Som det ses af figuren, er der i alle aldersgrupper en større andel blandt kvinder end blandt mænd, der angiver, at de har kroniske smerter. I alt oplyser 21 % af kvinderne og 16 % af mændene, at de har langvarige smerter. Endvidere kan man se, at andelen der oplyser, at de har kroniske smerter, stiger med stigende alder.

Disse tal stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2000 og analyserne er gennemført i samarbejde med H:S Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet. I alt deltog 10.066 danskere i undersøgelsen. Det skal bemærkes, at personer, der har eller tidligere har haft kræft, er ekskluderet af analyserne.

Analyserne viser store sociale forskelle i forekomst af kroniske smerter. Uanset køn og alder falder andelen, der angiver, at de har kroniske smerter, med stigende antal års uddannelse. Endvidere er der en større andel skilte/separerede end gifte, der oplyser, at de har kroniske smerter.

Kroniske smerter er ikke kun en belastning for den enkelte person, men er også et stort samfundsøkonomisk problem. Blandt erhvervsaktive personer, der oplyser, at de har smerter, har i alt 17 % haft sygefravær inden for de seneste 14 dage. Dette skal sammenlignes med 10 % blandt erhvervsaktive personer uden smerter. Andelen, der på et eller andet tidspunkt har været nødt til at ophøre med at arbejde som følge af helbredsproblemer, er meget stor blandt smerteplagede (28 %) sammenlignet med den øvrige befolkning (5 %).

Blandt de personer, der klager over smerter, oplyser en tredjedel, at de ikke føler sig tilstrækkeligt undersøgt for deres smertetilstand. Endvidere oplyser fire ud af ti, at de ikke føler sig tilstrækkeligt behandlet for deres langvarige/kroniske smertetilstand.

Langvarig/kronisk smerte er fortsat et stort menneskeligt, samfunds- og sundhedsmæssigt problem, som vi trods store anstrengelser endnu ikke har formået at løse; endsige reducere.

 

Figuren viser andelen, der oplyser, at de har langvarige/kroniske smerter, der har varet i 6 måneder eller mere.

Af:

Jørgen Eriksen, H:S Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet og Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed.
Kontaktperson: Jørgen Eriksen. Tlf. 35 45 73 82

Kilde:

Kilde: Eriksen J, Jensen MK, Sjøgren P, Ekholm O, Rasmussen NK. Epidemiology of chronic non-malignant pain in Denmark. Pain 2003; 106:221-228.  

 
Redigeret: 28.04.05