Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  17, 2006

Ulykkestrends 2005
 

Stor stigning i ulykker på trampoliner – stort fald i ulykker på rulleskøjter

Den årlige opgørelse for 2005 over ulykker, der medfører besøg på skadestuen, er netop blevet opgjort i Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed. Der er tale om gynger og karruseller - nogle typer af ulykker stiger markant, andre falder tilsvarende. Alt i alt er antallet af skadestuebesøg efter ulykker i 2005 stort set det samme som i 2004. I denne ugens tal præsenteres nogle af de mest iøjnefaldende udviklinger.

 

Største stigninger

Mest markant er stigningen i ulykker i forbindelse med leg på havetrampoliner. Antallet af tilskadekomne er mere end fordoblet siden 2004. Den typiske trampolinulykke sker ved, at et barn falder forkert ned på trampolinen og forstuver eller brækker anklen. Hver ottende ulykke sker dog ved fald ned fra trampolinen. Trampolinulykkerne er geografisk meget ujævnt fordelt med flest i Jylland, så de i tabellen viste tal beregnet for hele Danmark er usikre.

 

Antallet af ulykker med elektrisk strøm er tredoblet i perioden 1998-2005. Over halvdelen af el-ulykkerne er arbejdsulykker, heraf de fleste i bygge- og anlægsbranchen, som også står for den største relative stigning.

 

Motocross er årsag til flere og flere besøg på skadestuen. Stigningen kan til dels forklares ved et stigende antal af især yngre udøvere. Tre ud af fire skader skyldes styrt, og med en andel på 15 % indlagte er motocross blandt de farligste idrætsgrene.

 

Havegrillen er - næppe overraskende - også årsag til mange ulykker og i stadig stigning. Særligt for små børn under 5 år, som oftest får forbrændinger ved berøring med den varme grill.

 

Færre ulykker

Der er dog også ulykker som er blevet sjældnere. Inden for idrættens verden er det især skader i forbindelse med volleyball og basketball der er blevet sjældnere, særligt for aldersgruppen 15-30 år. For begge idrætsgrenes vedkommende er det lidt overraskende, da medlemstallene i Dansk Volleyball Forbund og Dansk Basketball-forbund efter at være faldet i de senere år steg fra 2004 til 2005.

 

Rulleskøjteulykker fortsætter med at styrtdykke og nåede i 2005 næsten ned på det niveau, der var, før rulleskøjter kom på mode i midten af 1990'erne. Også skateboardulykker var færre i 2005 - endnu en regional variation, da antallet er uændret på Sjælland.

 

Den dårlige sommer i 2005 afspejlede sig i det hidtil laveste antal skadestuebesøg efter stik og bid fra insekter, så længe Ulykkesregisteret har registreret data. Det lave antal stik og bid gælder både skovflåter, hvepse og myg.

 

Færre bilister og fodgængere har været på skadestuen i 2005 sammenlignet med 2004. For bilisternes vedkommende er dette interessant, da antallet af bilister på skadestuen ikke hidtil er faldet, selv om færre er blevet dræbt. Antallet af tilskadekomne cyklister har været stort set uændret de seneste ti år.

 

 

Ulykkestype

1998

2001

2004

2005

Havetrampoliner*

60

200

900

2200

Elektrisk strøm

520

800

840

1150

Havegrill

100

270

280

330

Vinkelsliber

3600

4600

3500

4400

Motocross*

800

900

1200

1500

Volleyball

1700

1600

1340

1020

Basketball

3900

3200

2600

2100

Rulleskøjter

8500

5400

2900

2300

Bilister

20.000

21.000

21.000

18.400

Fodgængere

2800

2800

2600

2400

Insektstik

9800

7700

7900

4900

 

Tabellen viser udvalgte ulykker der viser en stigning eller fald i antallet af skadestuebesøg fra 2004 til 2005. Tallene er beregnet for hele Danmark baseret på data i Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed.

 

*) Disse typer ulykker er geografisk ujævnt fordelt og landstallene er derfor særligt usikre.

 

 

Af:

Seniorforsker Bjarne Laursen, bla@si-folkesundhed.dk og informationsmedarbejder Hanne Møller, ham@si-folkesundhed.dk. Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Ulykkesregistret, Statens Institut for Folkesundhed.

 
Redigeret: 12.10.16