Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  19, 2005

Forebyggelse i almen praksis
 

Stort forebyggelsespotentiale i almen lægepraksis

Der er et betydeligt forebyggelsespotentiale i almen lægepraksis. Det fremgår af en nyligt afsluttet undersøgelse, hvis resumé lyder således:

Undersøgelsens hovedformål har været at belyse forebyggelsespotentialet i almen lægepraksis i Danmark i relation til de otte folkesygdomme, som indgår i regeringens folkesundhedsprogram "Sund hele livet". Det vil sige aldersdiabetes, forebyggelige kræftformer, hjertekarsygdomme, knogleskørhed, muskel- og skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme, psykiske lidelser og rygerlunger.

394 alment praktiserende læger har registreret 22.003 konsultationer med voksne patienter i løbet af fem dage i november/december 2004 og besvaret et spørgeskema om praksisforhold og forebyggelse.


Undersøgelsen udtrykker de deltagende alment praktiserende lægers vurderinger og skøn:

  • Mere end hver anden voksne patient, som konsulterer almen praksis, henvender sig med et problem relateret til en af de otte folkesygdomme.
  • Mere en halvdelen af voksne patienter i almen praksis har en eller flere definerede risikofaktorer, og mere end 2/3 er interesserede i forebyggelse.
  • De praktiserende læger skønner, at forebyggelse vidtgående vil kunne finde sted i praksis - uden dog at have vurderet om ressourcerne er til stede.
  • Kapaciteten af de eksisterende forebyggelsestilbud uden for almen praksis skønnes på flere områder ikke at være tilfredsstillende.
  • Praksispersonalet varetager mange steder opgaver i forbindelse med forebyggelse, og lægerne ønsker en større involvering af personalet i fremtidens almen praksis.

Undersøgelsen kan bidrage med talmateriale til de fremtidige overvejelser omkring udviklingen af den forebyggende indsats i relation til de nævnte otte folkesygdomme.

 

Figuren viser om patienten var interesseret i forebyggelse, og om der blev ydet rådgivning i forbindelse med den aktuelle konsultation.

Af:

Dorte Gilså Hansen, Niels Kr. Rasmussen, Anders Munck, Finn Kamper-Jørgensen.

Kontaktperson: Anders Munck. Tlf. 64 44 20 60 eller 20 20 75 01

 

Kilde:

Dorte Gilså Hansen, Niels Kr. Rasmussen, Anders Munck: Folkesygdomme i almen praksis – forekomst og forebyggelsesperspektiver i forbindelse med auditregistrering. Audit Projekt Odense (APO), Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk Universitet og Statens Institut for Folkesundhed.

 

Udgivelsen kan hentes som en PDF-fil her, og kan rekvireres fra Audit Projekt Odense, tlf. 6550 3837 eller fra Statens Institut for Folkesundhed, tlf. 3920 7777.

 
Redigeret: 13.10.16