Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  19, 2006

Overgreb mod børn
 

Unges holdning til vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Langt de fleste børn i Danmark vokser op under trygge vilkår og bliver ikke udsat for fysisk vold eller seksuelle overgreb. Men et mindretal, ca. 10 %, oplever vold i deres hjem, vænnes til at konflikter forsøges løst med vold og er i risiko for at blive seksuelt udnyttet af voksne i og uden for hjemmet.

 

Som voksne er vi ikke i tvivl om vores holdning, når der begås overgreb mod børn og unge, men vi har ikke det store kendskab til de unges holdning. Vi har derfor spurgt de unge selv om, hvorfor nogle børn behandles dårligt af voksne, og hvad man kan gøre for at undgå det. Der er tale om overgreb i al almindelighed, og ikke kun den, der begås inden for hjemmets fire vægge. Ordet var frit for de 6.200 elever i 9. klasse, der i 2002 deltog i en computerbaseret spørgeskemaundersøgelse om deres trivsel og personlige oplevelser af seksuelle overgreb fysisk vold i og uden for familien. Vi fik svar fra ca. 5.000 unge.

 

Alle svar bliver i dag offentliggjort i en ny udgivelse fra Statens Institut for Folkesundhed: Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn.

På spørgsmålet om, hvorfor børn behandles dårligt af voksne, svarer de fleste unge, at det ofte skyldes voksnes afmagt, voksnes egen opdragelse og udsættelse for vold i barndommen, og at nogle voksne ikke er parat til at få børn og måske aldrig skulle have fået børn.

 

På spørgsmålet om, hvordan man kan undgå vold og overgreb på børn og unge, (se figuren) anbefaler mere end 50 % af de unge, at de voksne i højere grad skal gribe ind eller forebygge. Det kan gøres på forskellig vis, men der skal være langt mere opsyn med de familier, hvor man godt ved, at der er problemer, fx i form af jævnlige besøg i familien og samtaler med børnene hos skolelæge, psykolog eller sundhedsplejerske. De unge peger på, at kommunerne er alt for længe om at reagere, og at alle børn skal vide, hvor de kan gå hen, når de har problemer i hjemmet. Hver tiende pige anbefaler at flytte barnet væk fra familien så snart det bliver klart, at barnet misrøgtes i sin egen familie.

 

De unge giver endvidere udtryk for, at de gerne vil have mere viden om, hvad der er normalt og hvad der er forkert, særligt i relation til seksuel adfærd. De ønsker mere undervisning også om børns rettigheder, gerne lige fra skolestarten.

 

En del af de unge anbefaler obligatorisk undervisning af vordende forældre. Som et par af de unge skriver:

 

"Alle voksne skulle have et kursus i hvordan de skal opdrage børnene. Voksne skal være ordentlig parate til at få børn, de skal virkelig overveje om de kan magte det".

"Jeg tror, den bedste måde at beskytte børn mod voldelige overgreb er at tjekke, hvordan forældrene er, inden de får børn og tjekke om de er egnet til det".

De knap 10 % unge, der havde oplevet vold mod deres mor i deres hjem og/eller vold mod dem selv, og de 3 %, der havde oplyst at de havde været udsat for et seksuelt overgreb før 15-års alderen, besvarede ikke spørgsmålene markant forskelligt fra de unge, der ikke havde oplevet overgreb.

 

 

 

 

 

Figurtekst: Figuren viser svarfordelingen på spørgsmålet: ”Hvordan kan man undgå vold og overgreb mod børn og unge”. Svarene er fordelt mellem de unge der ikke har været udsat for seksuelle overgreb og de unge, der selv vurderer, at de har været udsat for seksuelle overgreb.

Af:

Speciallæge og seniorforsker Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777. E-mail: khl@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Helweg-Larsen, Karin og Helmer Bøving Larsen: Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn. Statens Institut for Folkesundhed 2006. Link til

 
Redigeret: 11.05.06