Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  20, 2006

Risiko for hoftebrud
 

Skrøbeligt helbred og stillesiddende livsstil øger risiko for hoftebrud

Flere undersøgelser har vist, at hormonbrug yder en effektiv beskyttelse mod knogleskørhed (osteoporose), men for at opnå denne beskyttelse skal man bruge hormoner i mange år. Desværre tyder meget også på, at den forebyggende effekt ophører, når brugen af hormoner ophører. Da længerevarende brug af hormoner øger risikoen for brystkræft, er det vigtigt at identificere de kvinder, der er i risiko for at få et osteoporotisk brud, med henblik på at vælge den rette forebyggelsesstrategi for den enkelte. Sådanne strategier kan omfatte forebyggelse af fald, kosttilskud i form af kalk og D-vitamin, øget fysisk aktivitet i hverdagen og medicinsk behandling.

 

I Den Danske Sygeplejerskekohorte indgår alle kvindelige sygeplejersker, der i 1993 var over 44 år. Formålet med kohorten er at belyse sammenhængen mellem kvinders sundhedsvaner og sundhedsadfærd og deres risiko for at udvikle en livsstilssygdom. I denne undersøgelse har vi set på, hvad der karakteriserer de kvinder, der får et hoftebrud. Resultater fra i alt 14.015 kvinder på 50 år og derover blev brugt i denne undersøgelse, hvor vi fandt, at i alt 245 kvinder pådrog sig et hoftebrud i perioden 1993-1999.

 

Af tabellen ses, at kvinder, der selv vurderer, at de har et dårligt helbred (RR 2,01), og er fysisk inaktive (RR 1,88), har en dobbelt så stor risiko for senere at få et hoftebrud sammenlignet med de kvinder, der vurderer, at de har et godt helbred og er fysisk aktive. Det ses også, at kvinder med et lavt BMI og kvinder, der har svært ved at klare dagligdagens gøremål har øget risiko for at få et hoftebrud.

 

Konklusion

Undersøgelsen bekræfter tidligere undersøgelser, der viser, at kvinder med et skrøbeligt helbred og kvinder som er fysisk inaktive i fritiden er i størst risiko for at pådrage sig et hoftebrud. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at fokusere på disse grupper, når en forebyggelsesstrategi skal vælges.

 

 

 

Tabeltekst: Relativ risiko for at få et hoftebrud blandt kvinder over eller lig med 50 år. Relativ Risiko (RR) skal forstås således, at hvor tallene er over 1, er der tale om en forhøjet risiko for hoftebrud, og hvor tallene er under 1, er der tale om en formindsket risiko.

Af:

Projektkoordinator, Yrsa Andersen Hundrup, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777. E-mail: yah@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Hundrup, YA. Ekholm O. Høidrup S. Davidsen, M. Obel EB. Risk factors for hip fracture and a possible effect modification by hormone replacement therapy. The Danish Nurse Cohort Study. Eur J Epidemiol 2005; 20: 871- 877.

 
Redigeret: 18.05.06