Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  22, 2005

Muskel- og skeletlidelser
 

700.000 danskere har langvarige muskel- og skeletlidelser

Muskel- og skeletsygdom er den hyppigste form for langvarig sygdom i befolkningen. I 2000 angav 41,1% af de voksne danskere, at de havde en eller flere langvarige sygdomme og 16,3% angav, at de havde en eller flere muskel- og skeletsygdomme. Det svarer til, at 700.000 danskere har en eller flere muskel- eller skeletlidelser. Andelen af den voksne danske befolkning, der har en eller flere langvarige muskel- og skeletlidelser af mere end 6 måneders varighed er steget fra 13,0 % i 1987 til 16,3 % i år 2000. Stigningen er mest markant for gruppen af 16 - 44-årige. De langvarige muskel- og skeletlidelser er hyppigere hos kvinder (17,9 %) end hos mænd (14,6 %). Rygsygdom udgør den største gruppe af lidelserne. Slidgigt i arme og ben, leddegigt og knogleskørhed er andre lidelser i denne sygdomsgruppe.

 

Disse tal stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, der er landsrepræsentative spørgeskemaundersøgelser. Undersøgelserne er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed og er foretaget i 1987, 1994 og 2000, hvor mellem 4.667 og 16.690 danskere besvarede spørgeskemaer.

 

Muskel - og skeletsygdomme er velfærdstruende sygdomme, der resulterer i aktivitetsbegrænsninger, sygefravær, arbejdsskift og/eller arbejdsophør. Det er den sygdomsgruppe, der koster flest tabte gode leveår, der er et mål for, hvor mange år en person kan forventes at leve med nedsat funktion eller anden form for forringet helbredsrelateret livskvalitet. Således kan en 16-årig forvente at miste gennemsnitligt 10 gode leveår som følge af muskel- og skeletsygdom.

 

Figurerne viser andelen med langvarig muskel- og skeletsygdom blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper i 1987, 1994 og 2000. Det ses, at andelen af mænd med langvarige muskel- og skeletsygdomme stiger frem til 66-årsalderen for i de ældre år at falde en smule, mens andelen af kvinder med langvarige muskel- og skeletsygdomme stiger med stigende alder.

 

Blandt personer med under 10 års samlet skole- og erhvervsuddannelse er forekomsten af muskel- og skeletlidelser 24,3 %. Forekomsten falder med stigende antal års uddannelse og er 11,2 % blandt personer med længst uddannelse. Forekomsten er højere blandt arbejdsløse end blandt beskæftigede. Den højeste andel af personer med langvarig muskel- og skeletlidelser ses blandt førtidspensionister (40,9 %). Langvarig muskel- og skeletsygdomme er da også den hyppigste årsag til tildeling af helbredsbetinget førtidspension.

 

Figurtekst: Andel med langvarig muskel- og skeletsygdom i 1987, 1994 og 2000.

 

 

Af:

Karina Christensen, Statens Institut for Folkesundhed.

Kontaktperson: Mette Kjøller, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777.

Kilde:

Mette Kjøller og Niels Kr. Rasmussen. Sundhed og sygelighed i Danmark 2000 & udviklingen siden 1987. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2002. 

I denne anledning vil vi gerne gøre opmærksom på en ny udgivelse fra instituttet. Udgivelsen hedder "Otte folkesygdomme - forekomst og udvikling". Læs omtale af udgivelsen her.

 
Redigeret: 01.02.06