Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  23, 2005

Behandling af hjertepatienter
 

Regionale forskelle i behandling af patienter med hjertesygdom

Undersøgelser viser, at der er regionale forskelle i hyppigheden af behandling af patienter med forsnævringer i hjertets kranspulsårer (iskæmisk hjertesygdom). Ligeledes er der regionale forskelle i antallet af personer, der henvises til forundersøgelse.

 

Patienter med symptomer på iskæmisk hjertesygdom henvises til en forundersøgelse (KAG, Koronar AngioGrafi). De patienter der viser sig at have behandlingskrævende hjertesygdom  bliver henvist til enten en bypass operation eller ballonudvidelse alt efter sygdommens sværhedsgrad. Bypass operation er et mere alvorligt og invasivt indgreb end ballonudvidelse, der kan foretages i lokalbedøvelse. I de seneste år har muligheden for at indføre en stent (et lille metal-net) i kranspulsåren i forbindelse med en ballonudvidelse medvirket til  at flere og flere hjertepatienter bliver behandlet. Behandlingerne er i det danske sundhedsvæsen organiseret sådan, at de kun udføres på specialiserede hjerteafdelinger ved 5 hjertecentre samt to privathospitaler (hjertecenter Varde og Hamlet**), mens forundersøgelserne også udføres på 8 større amtshospitaler rundt omkring i landet.

 

Der er relativt store regionale forskelle i hyppigheden af undersøgelse og behandling. Bor man i Nordjyllands, Århus, Vestsjællands, Viborg og Ringkøbings amt eller i HS-området er antallet af forundersøgelser op til dobbelt så højt, som hvis man bor i Ribe, Bornholm, Roskilde eller Københavns amt. Forskellene er knapt så store, når man ser på antallet, der behandles. Det er i gennemsnit hver anden patient, der efter forundersøgelsen går videre til en bypassoperation eller ballonudvidelse. I et internationalt perspektiv er hyppigheden af indgrebene på niveau med de lande, vi normalt sammenligner os med, mens hyppigheden for 10 år var lavere i Danmark.

 

Der er også forskel i hvor ofte patienterne behandles med bypass operation i forhold til ballonudvidelse (for de ikke akutte patienter). For nogle amter er der næsten lige mange bypass operationer og ballon udvidelser, mens der for andre amter er mere end dobbelt så mange ballonudvidelser som bypass operationer.

 

De regionale forskelle kan have mange årsager. De kan skyldes forskelle i befolkningens sygelighed, forskelle i patienternes tilbøjelighed til at gå til læge eller forskelle i lægernes tilbøjelighed til at henvise til behandling.

 

Figurtekst: Køns- og aldersstandardiserede befolkningsrater for forundersøgelse (KAG) og hjerteindgreb (bypass og ballonudvidelse). Antal pr. 100.000 i de enkelte amter 2003 og 1. halvår 2004.

 

  

 

* Viborg amt: tal fra 2004

** Hamlet hospital udfører ikke bypassoperationer i 2004.

Af:

Søren Rasmussen og Mette Madsen, Statens Institut for Folkesundhed

Kontaktperson: Søren Rasmussen, 3920 7777

Kilde:

Årsberetning 2003-2004 for Dansk Hjerteregister, Statens Institut for Folkesundhed. Beretningen kan findes på www.hjerteregister.dk

 
Redigeret: 16.11.16