Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  23, 2006

Forestillinger om alkoholbehandling
 

Læger og sagsbehandlere kan få misbrugere i behandling

Det er ikke mig, du ser på bænken! - siger en ældre alkoholmisbruger om sit eget misbrug.

 

Citatet er taget fra en undersøgelse, der viser at alkoholmisbrugeres beslutning om at søge alkoholbehandling påvirkes af mange forskellige spørgsmål og forestillinger. Svigter jeg min familie, har jeg mistet kontrollen over mit forbrug, men også for bekymringer om at blive forvekslet med de værst ramte - de rigtige alkoholikere - manden på bænken.

 

Ydermere påvirkes beslutningen om at søge behandling af nervøsitet og usikkerhed overfor behandlingen, og af at alkoholmisbrugere har tilegnet sig forestillinger igennem tidligere behandling. Alkoholmisbrugerne håber på en anderledes behandling, end den de tidligere har oplevet, men frygter en gentagelse. Derfor er de forberedte på at forlade behandlingen, endnu inden den er påbegyndt.

 

Undersøgelsen viser desuden, at misbrugere mangler kendskab både til muligheden for at blive behandlet i forskellige behandlingsregi (praktiserende læge, Alkoholenheden, Lænken) og til indholdet af behandlingen de forskellige steder. Til gengæld viser undersøgelsen, at engagement og krav fra myndighedspersoner som fx den praktiserende læge og den kommunale sagsbehandler kan resultere i, at selv den der tvivler på eksistensen af et alkoholproblem, søger behandling.

 

Resultaterne stammer fra en kvalitativ dataindsamling og analyse af otte interviews med alkoholmisbrugere, der henvendte sig for første gang på Hvidovre Hospitals Alkoholenhed. Det er særligt for Alkoholenheden, at den fungerer på hospitaler under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Netop hospitalstilknytningen gør alkoholmisbrugerne i undersøgelsen håbefulde. De, der beskrev tidligere behandling som useriøs og utilstrækkelig, forventer, at behandlingen på Alkoholenheden udføres professionelt af sundhedsuddannede specialister. Forventningen er ikke baseret på et ønske om, at behandlingen bør være ren medicinsk, da patienterne ønsker, at samtalen skal spille en central rolle i deres behandling. Derimod har det betydning, at behandlingen foregår på et hospital, fordi alkoholmisbrugerne knytter seriøsitet og tryghed til en sundhedsfaglig behandling.

 

Resultaterne er eksempler på, at det nytter, når den praktiserende læge og den kommunale sagsbehandler involverer sig og informerer, samt at bearbejdning af behandlingserfaring og afmystificering af alkoholbehandling kan spille ind på alkoholmisbrugeres beslutning om at forsøge sig med behandling. Endvidere viser undersøgelsen, at der synes at være behov for at udbrede kendskab til behandlingsmuligheder og synliggøre, at ikke alle med behandlingsbehov er og føler sig som dem på bænken.

Af:

Forskningsassistent Maya Christel Milter, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777, mcm@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Maya Christel Milter: Det er ikke mig, du ser på bænken! Forestillinger, der påvirker alkoholmisbrugeres beslutning om at søge behandling. Speciale udarbejdet på Statens Institut for Folkesundhed.

 
Redigeret: 08.06.06