Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  24, 2006

Sclerose og dødsulykker
 

Større risiko for dødsulykker blandt scleroseramte end i befolkningen generelt

Scleroseramtes dødelighed er højere end befolkningens som helhed. Overdødeligheden skyldes ikke alene sclerose og dens følgesygdomme, men også ulykker og selvmord. Hyppige og generende symptomer hos scleroseramte er lammelse og spasticitet samt stivhed i muskler - symptomer der gør bevægelser langsomme og som kan reducere den scleroseramtes udholdenhed og balance. Derfor kunne faldulykker tænkes at være hyppige blandt scleroseramte. Nogle mener, at scleroseramte kan være til fare i trafikken, mens andre mener, at scleroseramte netop kun færdes i trafikken som passagerer og derfor sjældent er impliceret i trafikulykker. Man kan forestille sig, at sygdommen medfører fravalg af visse livsudfoldelser, bl.a. aktiviteter der kan være forbundet med øget risiko for ulykker; et beskyttet liv kan tænkes at reducere risikoen for ulykker.

 

Det Danske Scleroseregister har systematisk indsamlet oplysninger om sclerosetilfælde i Danmark. Blandt alle 10.174 scleroseramte, som blev diagnosticeret i perioden 1953-1996 og som er blevet fulgt med hensyn til død frem til 1999, døde 76 i forbindelse med en ulykke. Det forventede antal ulykkesdødsfald i baggrundsbefolkningen var 55,7. Scleroseramtes risiko for at omkomme ved en dødsulykke var således 37 % højere end i befolkningen generelt. Overdødeligheden var større blandt mænd (53 %) end blandt kvinder (15 %).

 

Tabellen viser observerede og forventede antal ulykkesdødsfald opdelt på de hyppigste dødsulykker blandt scleroseramte. Scleroseramte mænds risiko for dødsulykker i trafikken var den samme som for danske mænd, mens scleroseramte kvinder havde en lavere risiko for trafikdødsfald end danske kvinder generelt. Overdødelighed på grund af faldulykker var lidt forhøjet, men ikke statistisk signifikant. Derimod var der en høj overdødelighed ved ulykker forårsaget af ild og brand, hvor risikoen var 9 gange højere end i baggrundsbefolkningen. Der var ikke to scleroseramte, der havde samme dødsdato blandt de 17, der døde af denne årsag, så forklaringen er ikke, at flere er omkommet ved én og samme ildebrand. Det høje antal dødsulykker forårsaget af ild kan skyldes tobaksrygning og at det kan være svært for bevægelseshæmmede scleroseramte at undslippe en brand.

 

 

 

 

* Markerer at det observerede antal dødsulykker er (statistisk signifikant) større end det forventede antal, som beregnes på grundlag af antal dødsulykker i befolkningen i de samme kalenderår som de scleroseramte.

Af:

Henrik Brønnum-Hansen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777, hbh@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Brønnum-Hansen H, Hansen T, Koch-Henriksen N, Stenager E. Fatal accidents among Danes with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis 2006;12:329-332

 
Redigeret: 15.06.06