Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  25, 2005

Nøgletal om børns sundhed
 

Omfattende viden om børns sundhed nu samlet på ét sted

I et stort, nyt projekt samler Statens Institut for Folkesundhed en lang række nøgletal (indikatorer) om danske børns sundhedstilstand på instituttets hjemmeside. Vi har udpeget i alt 35 forskellige områder indenfor børns sundhed, sygelighed, dødelighed og trivsel og viser landsdækkende nøgletal i form af tekst, tabeller og figurer.

 

Eksempler på nøgletal:

  • Andelen af børn, der bliver mobbet
  • Forekomsten af ulykker blandt børn
  • Udviklingen i dødeligheden hos spædbørn
  • Andelen af børn, der er udsat for passiv rygning
  • Seksuelle overgreb

Det er hensigten, at denne samling af nøgletal om børns sundhed udvides med yderligere indikatorer og opdateres en gang årligt. Nøgletallene er hentet i forskellige registre og spørgeskemaundersøgelser.

 

Indikatorerne for danske børns sundhed kan findes på
www.si-folkesundhed.dk/Statistik/Noegletal.aspx

 

Formålet med initiativet er at samle central viden om børns sundhed, sygelighed og dødelighed ét sted, samt at følge udviklingen i disse indikatorer. Projektet kan dermed være medvirkende til at pege på behov for indsatsområder og sikre den rette indsats for danske børns sundhed. Effekten af forskellige forebyggelses- eller behandlingsindsatser kan evalueres og man kan således vurdere om indførelsen af fx en forebyggelsesstrategi har haft den forventede effekt på en given indikator. Desuden er det vores håb, at projektet må give inspiration til videre forskning og analyse. Ambitionen er derfor, at siden bliver et samlingspunkt for alle, der er interesserede i børnesundhed.

 

Nedenfor findes et enkelt eksempel på oplysninger, man kan finde under "Indikatorer for børns sundhed". Under indikatoren 'Hyppigt forekommende infektioner' kan man bl.a. læse:

Infektionssygdomme er den hyppigste årsag til sygelighed i barndommen. De almindeligt forekommende infektionssygdomme kan have afledte helbredseffekter i form af hæmmet vækst, påvirket hørelse, hæmmet sproglig og motorisk udvikling samt indskrænkning af barnets daglige aktiviteter.

 

Tallene i figuren stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000 (SUSY-2000), som er en undersøgelse af sundhed og sygelighed i den danske befolkning gennemført af Statens Institut for Folkesundhed. Oplysninger om børnenes sundhed og sygelighed er angivet af forældrene.

 

Nedenstående figur viser andelen af børn mellem 0-15 år i 2000, fordelt på køn og alder, der indenfor det sidste år havde haft mellemørebetændelse. Den største andel af børn, der har haft mellemørebetændelse ses hos de 1-2-årige, hvorefter andelen aftager med stigende alder.

 

 

 

 

 

Figurtekst: Andel af børn, der indenfor det sidst år har haft mellemørebetændelse fordelt på køn

Af:

Tina Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed

Kontaktperson: Anne-Marie Nybo Andersen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

 

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000. Statens Institut for Folkesundhed. Specialkørsel.

 

 
Redigeret: 25.04.06