Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  26, 2005

Hormontilskud og brystkræft
 

Hormonbrug efter overgangalderen øger risikoen for brystkræft

Brugen af hormoner til kvinder i forbindelse med overgangsalderen er stadig til debat, ikke mindst fordi det både i amerikanske og engelske undersøgelser er vist, at brugen af hormoner øger risikoen for brystkræft. Nu kan danske undersøgelser bekræfte, at sammenhængen også gælder for de hormontyper, der anvendes i Danmark.

En ny dansk undersøgelse har kortlagt, hvordan det går kvinder, der bruger hormoner med særligt fokus på, hvilke typer af brystkræft, de udvikler, og hvorledes deres prognose og dødelighed er.


Undersøgelsen viser, at kvinder, der bruger hormoner, har en dobbelt så stor risiko for at udvikle brystkræft sammenlignet med de kvinder, der aldrig har anvendt hormoner (Se tabellen: relativ risiko 2.42).

Ser man på typer af brystkræft viser det sig, at kvinder, der tager hormoner, oftere udvikler brystkræft af typen, der er hormonfølsom end kvinder, der ikke tager hormoner. Der er en lille gevinst ved at bruge hormoner, hvis man udvikler den gunstige hormonfølsomme brystkræft, idet denne kræfttype kan behandles med anti-østrogener, hvilket gør prognosen bedre. Der er tale om en reduceret dødelighed på ca. 20% (relativ risiko 0.77). Ser man på tumorstørrelsen, spredning af sygdommen eller det mikroskopiske billede, er der ingen forskel for hormonbrugere sammenlignet med ikke-hormonbrugere.

Gevinsten ved den lavere dødelighed blandt kvinder, der bruger hormoner, slår dog ikke igennem på den samlede dødelighed, fordi antallet af brystkræfttilfælde blandt kvinder, der bruger hormoner, er fordoblet. På trods af en bedre prognose for de hormonfølsomme typer af brystkræft ses derfor en fordoblet risiko for at dø af brystkræft for de kvinder, der har anvendt hormoner, sammenlignet med de kvinder, der aldrig har brugt hormoner (relativ risiko 1.97).

 

Materialet stammer fra Den Danske Sygeplejerskekohorte, som blev etableret i 1993, hvor alle kvindelige sygeplejersker på 45 år og derover fik tilsendt et spørgeskema, hvor de blandt andet besvarede spørgsmål om deres brug af hormoner i forbindelse med overgangsalderen. I alt 10.874 raske kvinder, som af naturlige grunde var i overgangsalderen, er blev fulgt i danske registre i seks år for udvikling af nye brystkræfttilfælde og i 11 år for dødelighed.

 

Figurtekst: Brug af hormoner (HRT) efter menopausen og risiko (RR) for udvikling af

brystkræft, risiko for at udvikle brystkræft dødelighed af brystkræft blandt alle.

Figurforklaring: Tallene i tabellen skal læses således, at hvor tallene er over 1, er der tale om en forhøjet risiko, og hvor tallene er under 1, er der tale om en formindsket risiko.

 

Studie-

population

N = 10.874

Antal tilfælde  brystkræft

 

Risiko for at udvikle brystkræft

 

Dødelighed blandt de der udviklede brystkræft

 

Dødelighed af brystkræft

i hele populationen

 

 

Brug af hormoner

 

 

 

RR (95% CI)

 

RR (95% CI)

 

RR (95% CI)

Aldrig     (n=6.566)

 

110

 

1

 

1

 

1

 

Tidligere (n=1.582)

 

31

 

1.16 (0.76-1.77)

 

1.06 (0.55-2.05)

 

1.31 (0.68-2.52)

 

Aktuelt    (n=2.726)

 

103

 

2.42 (1.81-3.26)

 

0.77 (0.44-1.33)

 

1.97 (1.14-3.42)

Af:

Claudia Stahlberg, Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital. Tlf. 3632 2045

Kilde:

Stahlberg C, Lynge E, Andersen ZJ, Keiding N, Ottesen B, Rank F, Hundrup YA, Obel EB, Pedersen AT. Breast cancer incidence, case-fatality and breast cancer mortality in Danish women using hormone replacement therapy - a prospective observational study. Int J Epidemiol. 2005 May 24; [Epub ahead of print]

 
Redigeret: 01.07.05