Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  32, 2005

Diabetes hos grønlændere i Danmark
 

Ikke højere forekomst af diabetes blandt grønlændere i Danmark end i Grønland

Man ved fra internationale undersøgelser, at migranter ofte tilegner sig værtslandets sundhedsvaner, og at dette kan få helbredskonsekvenser. Eksempelvis har studier af japanske migranter på Hawaii, indiske og kinesiske migranter på Mauritius, og caribiske migranter i England alle vist højere forekomst af type 2 diabetes hos migranterne end i hjemlandet.

 

I Danmark bor der ca. 8000 grønlændere. Hovedparten er enten dansk gift eller vokset op i dansk-grønlandske ægteskaber. En større del kommer til Danmark på grund af uddannelse, færre af sociale årsager eller adopterede af danske forældre. Grønlændere i Danmark er velintegrerede og lever et helt almindeligt hverdagsliv.

 

Tidligere var type 2 diabetes sjældent forekommende hos grønlændere, men en nyere undersøgelse har vist, at ca. 10% af alle voksne grønlændere har type 2 diabetes, og yderligere 12% har nedsat glukosetolerance, som er et forstadium til diabetes. Dermed er type 2 diabetes og nedsat glukosetolerance langt mere udbredte hos grønlændere end i en vesteuropæisk befolkning. (I Danmark har omkring 6 % af den voksne type 2 diabetes). Dette skyldes formentlig de hastige livsstilsændringer, som har fundet sted i det grønlandske samfund i kombination med genetisk disposition til disse sygdomme. Den grønlandske befolkning har gennem årtusinder levet under ekstreme fysiske og klimatiske forhold præget af perioder med fødeknaphed. Det har fremmet udviklingen af gener, der har gjort det muligt at akkumulere fedt og holde et højt blodsukker – de samme gener som med en vestlig livsstil disponerer til fedme, diabetes og hjertekar-sygdom.

 

Grønlændere i Danmark må ligesom mange andre grupper af migranter forventes at have højere risiko for livsstilssygdomme end befolkningen i hjemlandet. I 2002 gennemførtes en undersøgelse af grønlændere bosiddende i Danmark. Undersøgelsen viste, at 9,8% af grønlændere i Danmark har type 2 diabetes og 10,2% nedsat glukosetolerance, men selvom forekomsten er høj, er den ikke som forventet højere end i Grønland (se figur). Diabetes og nedsat glukosetolerance stiger med alderen, og de vigtigste risikofaktorer er fedme, lavt fysisk aktivitetsniveau og familiær disposition til diabetes.

 

Grønlændere i Danmark er bedre uddannet end grønlændere i Grønland, spiser generelt mere frugt og grønt og er sjældnere overvægtige. Det kan forklare, at forekomsten af diabetes og nedsat glukosetolerance ikke som forventet er højere blandt grønlændere i Danmark end i Grønland. Resultaterne er med til at understrege, at migration og vestliggørelse af det grønlandske samfund generelt ikke kun er forbundet med livsstilsændringer, som øger sygdomsrisikoen. Vestliggørelse er også forbundet med højere social status og bedre uddannelse – forhold som kan modvirke den øgede risiko for livsstilssygdomme.

 

Figurtekst: Forekomsten af type 2 diabetes og nedsat glukosetolerance fordelt på køn og alder blandt grønlændere i Danmark og i Grønland. De tilsyneladende store forskelle i den ældste aldersgruppe skyldes, at der kun er få deltagere i alderen over 65 år. Forskellene får derfor ikke indflydelse på det samlede resultat.

 

 

 

 

Af:

Marit Eika Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Helene Moustgaard, Peter Bjerregaard, Knut Borch-Johnsen, Marit Eika Jørgensen. Diabetes among Inuit migrants in Denmark. International Journal of Circumpolar Health. 64 (4). 2005

(Udkommer i oktober 2005).

 
Redigeret: 11.08.05