Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  37, 2005

Socialt netværk og risiko for hjertesygdomme
 

Især forældrekontakt mindsker risikoen for hjertesygdomme

Det er vist i en lang række danske og udenlandske undersøgelser, at socialt netværk har en selvstændig betydning for helbredet, herunder på risikoen for at udvikle hjertesygdom. Socialt isolerede personer er således i forhøjet risiko for såvel død af hjertesygdom som af andre årsager. Til gengæld er betydningen af hvilken type social kontakt, man har, kun ganske ringe undersøgt.

 

I denne undersøgelse har vi fundet en stærk sammenhæng mellem socialt netværk og risikoen for senere at dø af hjertesygdom, og som det fremgår af figuren, viser det sig, at det, der har størst betydning, er forældrekontakt - dernæst kontakt til børn og anden familie. De, der havde kontakt med forældre, havde således en 37% lavere risiko for at udvikle hjertesygdom i forhold til dem, der kun meget sjældent eller slet ingen forældrekontakt havde. Kontakt til anden form for netværk synes ikke at have den samme beskyttende effekt som den til familie.

 

Undersøgelsen viser også, at der for næsten alle de undersøgte relationer er den samme sammenhæng for mænd og kvinder, blot ikke med henblik på kontakt til en ægtefælle eller partner. Her viser det sig, som også tidligere undersøgelser har vist, at der er en lavere risiko for at udvikle hjertesygdom blandt mænd, der har en partner (ægtefælle eller samlever), mens der er en tendens i den modsatte retning for kvinder, således at kvinder, der har en ægtefælle/partner, har en øget risiko for hjertesygdom. 

 

Resultaterne er baseret på næsten 10.000 mennesker, der deltog i Østerbro-undersøgelsens tredje runde fra 1991 til 1994. Deltagerne blev spurgt om deres sociale netværk, herunder kontakt med forældre, børn, andre familiemedlemmer, venner, kolleger, naboer og ægtefælle/partner. I perioden efter den tredje runde af Østerbro-undersøgelsen døde 427 personer af hjertesygdom.

 

Undersøgelsen understreger, at socialt netværk har stor selvstændig betydning i relation til helbredsforhold.

 

Figurtekst:

Risiko for at dø af hjertesygdom blandt de der har hyppig social kontakt sammenlignet med dem, der har sjælden eller ingen kontakt.

 

Af:

John Barefoot og Morten Grønbæk.

Kontaktperson: Professor Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Barefoot JC, Gronbaek M, Jensen G, Schnohr P., Prescott E. Social network diversity and risks of ischemic heart disease and total mortality: findings from the Copenhagen City Heart Study. Am J Epidemiol. 2005 May 15;161(10):960-7.

 
Redigeret: 19.12.16