Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  39, 2005

Fortsat mangel på skolelæger
 

Mere end hver fjerde danske kommune har ikke skolelæge

Når det med jævne mellemrum bringes frem i pressen, at der er mangel på skolelæger i Danmark, afspejler dette er reelt problem. Denne undersøgelse viser, at andelen af kommuner, der har en skolelæge*, er faldet fra 79% i 1998 til 72% i 2004. Antallet af 6-16-årige i disse kommuner udgør 157.230 børn, hvilket svarer til, at 21% af danske skolebørn bor i en kommune uden skolelæge. Disse børn får således ikke de helbredstjek hos en læge, de har krav på.

 

I skolealderen har alle danske børn, ifølge Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, ret til to lægeundersøgelser; én, når de begynder i skole og én umiddelbart før undervisningspligtens ophør.

 

Når 72% af landets kommuner har en skolelæge, kunne man måske forvente, at alle børn i disse kommuner får de to obligatoriske skolelægeundersøgelser. Vores undersøgelse viser imidlertid, at der i 76% af kommunerne med skolelæge rutinemæssigt udføres undersøgelse ved indskoling, og at der i 84% af kommunerne rutinemæssigt udføres undersøgelse ved udskoling. Selvom begge undersøgelser er lovpligtige, udførte kun 70% af de kommuner, der har skolelæge, begge undersøgelser rutinemæssigt. Det betyder i praksis, at der i 52% af alle landets kommuner ikke foretages rutinemæssige undersøgelser både ved ind- og udskoling.

 

Der har gennem en del år været problemer med at få skolelægestillingerne besat. Det har været diskuteret, om stillingerne ikke er attraktive nok, hvis de for eksempel kun dækker skoleundersøgelserne, og der derfor ikke er tid for lægen til at indgå i det bredere forebyggende arbejde for børn og unge i kommunen. Eller hvis stillingerne, som det er tilfældet i de fleste kommuner, ikke kan normeres til fuldtidsstillinger, og lægerne derfor er nødt til at kombinere stillingen med andet arbejde. Resultaterne her antyder imidlertid, at den ufuldstændige dækning af skolelægeundersøgelserne ikke udelukkende kan forklares med, at stillingerne ikke kan besættes.

 

Ovenstående resultater stammer fra en undersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen. Resultaterne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner (med en besvarelse på 97%). I den netop publicerede rapport beskrives, hvordan Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge er implementeret i amter og kommuner. Undersøgelsen bliver fulgt op af mere uddybende evalueringsprojekter af specifikke dele af de forebyggende ordninger.

 

Rapporten kan hentes om PDF-fil her.

   

* Begrebet skolelæge er anvendt i denne tekst for nemheds skyld. Disse læger benævnes mere korrekt kommunallæger eller børn- og ungelæger. Disse læger er først og fremmest ansvarlige for helbredsundersøgelser af børn i forbindelse med skolestart og ved udskoling. Lægerne er derudover normalt involveret i andre forebyggelsesaktiviteter i kommunen.

 

 

Af:

Mette Juhl og Camilla Schmidt Morgen

Kontaktperson: Jordemoder, MPH Mette Juhl. Tlf. 3920 7777.

Kilde:

Juhl M, Morgen CS, Andersen A-MN. Kortlægning af de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen, 2005.

 
Redigeret: 30.09.05