Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  40, 2005

Alkohol og hjerteflimmer
 

Stort alkoholforbrug hos mænd øger risikoen for hjerteflimmer

Risikoen for at få hjerteflimmer øges betydeligt hos mænd ved et stort forbrug af alkohol. Det viser en ny, dansk undersøgelse, som netop er blevet offentliggjort i det amerikanske hjertetidsskrift Circulation.

Undersøgelsen, der har fulgt 16.415 danskere gennem næsten 18 år, viser, at mænd, som drikker 35 eller flere genstande om ugen, har en cirka 50 % øget risiko for at få hjerteflimmer sammenlignet med mænd, som drikker mindre end 1 genstand om ugen. For indtag under 35 genstande om ugen er der ingen øget risiko og risikoøgningen er uafhængig af type alkohol (øl, vin, og spiritus). For kvinder er der ingen sammenhæng mellem indtag af alkohol og hjerteflimmer, men meget få kvinder har et alkoholforbrug i denne størrelsesorden.

13% af undersøgelsens mænd havde et gennemsnitligt alkoholindtag på 35 eller flere genstande om ugen. (Genstandsgrænserne er 21 genstande for mænd om ugen og 14 for kvinder).

Hjerteflimmer er en tilstand hvor hjertets forkamre (atrierne) er ude af takt med det øvrige hjerte og ikke længere trækker sig effektivt sammen. Ved en normal hjerterytme trækker atrierne sig sammen og udtømmes i hjertekamrene (ventriklerne), som efterfølgende sender blodet tilbage til resten af kroppen. Hjerteflimmer nedsætter hjertets pumpefunktion generelt og øger desuden risikoen for blodpropper, især i hjernen. Dette skyldes at atrierne, der ikke udtømmes regelmæssigt som ved en normal hjerterytme, indeholder stillestående blod, som risikerer at klumpe. Når disse klumper føres videre i kredsløbet er risikoen for blodpropdannelse stor.


Andre risikofaktorer for hjerteflimmer er rygning og forhøjet blodtryk. Cirka 11.000 danskere indlægges hvert år med hjerteflimmer.

 

Risiko for hjerteflimmer i forhold til ugentligt indtag af alkohol

 

 

Figurens tal (relativ risiko) skal forstås således, at værdier over 1 indikerer en forøget risiko.

F. eks. betyder tallet 1,45 at der er 45% øget risiko.

Af:

Humanbiolog Janne Tolstrup, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Mukamal KJ, Tolstrup JS, Friberg J, Jensen G og Grønbæk M: Alcohol consumption and risk of atrial fibrillation in men and women: the Copenhagen City Heart Study. Circulation, 2005 Sep 20;112(12):1736-42.

 

 
Redigeret: 06.10.05