Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  41, 2005

AIDS-dødsfald i Danmark
 

Middellevetiden i 90’erne påvirket af AIDS-dødsfald

Danmark har haft en af de højeste forekomster af AIDS i Europa. Mere end 90% af dødsfaldene indtil nu er indtruffet blandt mænd.  Det første dødsfald i Danmark indtraf i 1983 og det første dødsfald blandt kvinder i 1985. Se figur 1.

 

Der har været flest AIDS-dødsfald i Danmark i perioden 1990-1996, hvor der hvert år var mere end 150 dødsfald. I 1993-1995 var der mere end 200 dødsfald om året. Næsten 90% af alle AIDS-dødsfald er sket blandt personer under 55 år og næsten 2/3 i aldersgruppen 25-44 år. Næsten halvdelen af alle AIDS-dødsfald er indtruffet blandt personer bosiddende i Københavns kommune.

 

Da AIDS-dødsfald især rammer yngre mennesker, betyder AIDS relativt meget, når der beregnes tabte leveår på grund af AIDS eller tab i middellevetid på grund af AIDS. I 1980’erne og i 1990’erne steg middellevetiden i Danmark mindre end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Middellevetiden i København er lavere end i resten af Danmark.

 

I en nyligt publiceret artikel fokuserede vi særligt på udviklingen i tabte leveår i Københavns kommune i årene fra 1983 til og med 1998. Se figur 2. Der ses  en meget tydelig top for mænd i årene 1991-1995, hvor der årligt mistedes mere end 2000 leveår før alder 65 på grund af AIDS. Kvinderne topper i den samme periode, men på et meget lavere niveau. I årene 1991-1995 betød AIDS-dødsfald, at middellevetiden blandt københavnske mænd blev reduceret med ¾ år. For københavnske kvinder i den samme periode svarede AIDS-dødeligheden til en reduktion i middellevetiden med en måned.

 

Siden introduktion af virksom medicin er der sket et dramatisk fald i antallet af AIDS-dødsfald. I 2000 var antallet nede på et niveau, der svarede til niveauet i 1985.

 

Faldet i antallet af AIDS-dødsfald har medvirket til en stigende middellevetid i Danmark, især blandt mænd og mest markant blandt københavnske mænd.  

 

 

Figur 1

 

  

 

 

Figur 2

 

 

Af:

Seniorforsker Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Johansen JD, Smith E, Juel K, Rosdahl N (2005) The AIDS epidemic in the city of Copenhagen, Denmark: Potential years of life lost and impact on life expectancy. Scand J Public Health 33: 222-227

 
Redigeret: 13.10.05