Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  43, 2005

Selvmordsadfærd blandt 16-35-årige danskere
 

Karakteristik af personer med selvmordstanker og selvmordsforsøg

En ny undersøgelse viser, at særligt ni faktorer har selvstændig (statistisk signifikant) sammenhæng med tanker om selvmord og selvmordsforsøg (suicidal adfærd):

  • at være enlig
  • at have været udsat for trusler om vold
  • at have været udsat for seksuelle overgreb
  • at være daglig ryger
  • ikke at gøre noget for at bevare eller forbedre eget helbred
  • at have et dårligt psykisk helbred
  • at have haft psykiske symptomer inden for de seneste 14 dage
  • at have haft kontakt til psykolog inden for de seneste 3 måneder
  • at have et stort sygefravær (kun erhvervsaktive).

At have selvmordstanker og/eller at forsøge på selvmord er alvorlige tegn på mistrivsel. Fra talrige undersøgelser ved vi, at selvmordstanker og selvmordsforsøg er en af de væsentligste risikofaktorer for fuldbyrdelse af selvmord. Ikke mindst derfor er det vigtigt at have kendskab til, om der er særlige sociale og helbredsmæssige forhold, man skal være opmærksomme på.

 

Gruppen med selvmordstanker eller selvmordsforsøg er generelt karakteriseret ved, at de har dårligere socialt netværk, dårligere levevilkår - i kraft af større arbejdsløshed og økonomiske problemer -, de har en usundere livsstil og føler sig generelt mindre raske og velbefindende, de gør mere brug af sundhedsvæsenet og har et højere sygefravær.

 

Resultaterne stammer fra Statens Institut for Folkesundheds landsdækkende befolknings-undersøgelse (SUSY 2000), hvor i alt 3.184 mellem 16-35 år både blev interviewet og efterfølgende besvarede et selvadministreret spørgeskema om bl.a. selvmordstanker og selvmordsforsøg.

 

Undersøgelsen viser, at både almindelige forhold (fx at være enlig eller at være daglig ryger) som mere sjældne forhold (fx at have været udsat for vold eller haft kontakt til psykolog) har sammenhæng med suicidal adfærd. Dette peger på, at man umiddelbart bør være varsom med at benytte en enkelt eller to risikofaktorer i forebyggelse af selvmord, da mange mennesker kan nikke genkendende til ét eller flere af disse karakteristika. Er en person imidlertid kendetegnet ved at udvise eller være karakteriseret ved adskillige af de fundne faktorer, er der ikke desto mindre god grund til at udvise særlig opmærksomhed og tage særlige forholdsregler.

 

Tabel 1. Forekomst af selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt de 16-35 årige. Tabellen viser, hvor mange der selv angiver tanker om selvmord eller forsøg herpå.

 

 

 

I 2000 begik 105 mænd og 25 kvinder selvmord i aldersgruppen 16-35 år.
Kilde: Center for Selvmordsforskning.

 

Af:

Jeanette Nørlev, cand.scient.pol., Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Norlev, J., Davidsen, M., Sundaram, V., and Kjøller, M.: Indicators associated with Suicidal Ideation and Suicide Attempts Among 16-35-Year-Old Danes: A national Representative Population Study. Suicide and Life-Threatening Behaviour 35 (3) June 2005, pp. 291-308.

 
Redigeret: 16.11.16