Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  44, 2005

Brug af kolesterolsænkende medicin
 

Stor stigning i brug af kolesterolsænkende medicin blandt hjertepatienter

Blodprop i hjertet er en hyppig sygdom og årsag til mange dødsfald. I år 2000 blev ca. 12.500 ramt af en blodprop i hjertet (60% mænd og 40% kvinder), heraf var ca. 80% førstegangstilfælde. Gennemsnitsalderen for mænd var 65 år og for kvinder 75 år. Cirka 25% døde før de nåede at blive indlagt på hospital, og blandt dem der nåede at blive indlagt, døde ca. 20% indenfor ét år.

 

Medicin mod for højt kolesterol i blodet

Næsten alle danske patienter, der får en blodprop i hjertet, har for højt kolesterol i blodet, og har derfor brug for kolesterolsænkning. Adskillige store undersøgelser op igennem 1990'erne har vist, at kolesterolsænkende medicin kan reducere dødeligheden efter en blodprop i hjertet med ca. 30%. Den type kolesterolsænkende medicin, der har vist sig mest effektiv, er de såkaldte statiner. Statiner har meget få bivirkninger, og kan indtages stort set uanset alder og hvilke andre lidelser man måtte have. Statiner bruges også forebyggende mod blodpropper og skal som oftest tages livslangt.

 

I denne undersøgelse har vi fulgt alle danske patienter, der blev indlagt med en førstegangsblodprop i hjertet i perioden 1995 til 2002, og undersøgt hvor mange der indløste en recept på statin.*

 

Resultaterne viser, at andelen der indløste recept på statin indenfor 6 mdr. efter udskrivelsen, steg fra 13% i 1995 til 61% i 2002 (se figuren). Blandt patienter mellem 30-64 år fik hele 81% statin i 2002. Ældre patienter fik i mindre grad statin, men de ældre har i perioden oplevet den største stigning i forbrug. For patienter i alderen 65-74 år steg forbruget 7,3-fold fra 9% til 66%, for 75-84-årige steg forbruget 33-fold fra 1,3% til 43% og for patienter ældre end 85 år fra 0% i 1995 til 12% i 2002.

 

Sukkersygepatienter svigtes

Undersøgelsen viser også, at patienter med sukkersyge og patienter med hjertesvigt blev underbehandlet i forhold til patienter, der ikke havde disse konkurrerende lidelser. Patienter med sukkersyge, der rammes af en blodprop i hjertet, er en patientgruppe med høj risiko for tilbagevendende hjertesygdom og død, og en gruppe hvor statinbehandling vil være yderst gavnlig. Årsagen til denne forskelsbehandling er ikke fuldt belyst.

 

Flere bør behandles med kolesterolsænkende medicin

Vi konkluderer i undersøgelsen, at antallet af personer der starter statinbehandling efter en blodprop i hjertet, er steget kraftigt i perioden 1995 til 2002. Blandt yngre patienter er niveauet af statinforbrug forholdsvis højt i dag, men blandt ældre patienter er niveauet fortsat lavt. Yderligere kan vi konkludere, at patienter der oven i deres hjertesygdom også lider af sukkersyge, bliver underbehandlet. Det ser derfor ud til, at sygehuse og praktiserende læger bør sætte yderligere fokus på statinbehandlingen til disse patientgrupper.

 

 

Figurtekst. Andel af førstegangs-blodprop-patienter der indløste statin indenfor 6 mdr. efter udskrivelsen opdelt i forskellige aldersgrupper. 

 

 

 

 

 

* Patienterne er anonymt identificeret via Landspatientregisteret. Statinforbruget er kortlagt via Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, hvor samtlige apoteks-ekspeditioner af receptpligtig medicin i Danmark er registreret siden 1995. Denne nationale receptdatabase er i international forstand unik og giver mulighed for meget værdifuld forskning vedrørende medicinforbrug.

 

Af:

Jeppe N. Rasmussen, læge, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Jeppe N Rasmussen, Gunnar H Gislason, Steen Z Abildstrom, Søren Rasmussen, Ida Gustafsson, Pernille Buch, Jens Friberg, Lars Køber, Christian Torp-Pedersen, Mette Madsen, Steen Stender. Statin use after acute myocardial infarction: a nationwide study in Denmark. British Journal of Clinical Pharmacology, 2005; 60:2; 150-58.

 
Redigeret: 03.11.05