Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  45, 2005

Sclerose og selvmord
 

Scleroseramte begår hyppigere selvmord end befolkningen generelt

Tidligere undersøgelser i Danmark og i andre lande har påvist en øget selvmordsrisiko blandt scleroseramte, især de første 5 år efter at diagnosen er stillet. Gennem de sidste 20 år er selvmordshyppigheden faldet blandt danskerne generelt. Gælder denne positive udvikling også danskere med multipel sclerose?

 

Det Danske Scleroseregister har systematisk indsamlet oplysninger om sclerosetilfælde i Danmark. Blandt alle 10.174 scleroseramte, som blev diagnosticeret i perioden 1953-1996 og som er blevet fulgt med hensyn til død frem til 1999, tog 115 deres eget liv. Det forventede antal selvmord i baggrundsbefolkningen var 54. Scleroseramtes selvmordsrisiko var altså godt og vel dobbelt så høj som i befolkningen generelt. I de første 15 år efter at diagnosen blev stillet, var den forhøjede selvmordsrisiko stort set konstant blandt mænd - godt og vel 2½ gange det forventede antal. Blandt scleroseramte kvinder var risikoen særlig høj det første år efter, at diagnosen blev stillet (4 gange det forventede) med et fald de efterfølgende år (til 1,8 gange det forventede 15 år efter diagnosen). Den forhøjede selvmordsrisiko blandt scleroseramte var lavest 15-20 år efter diagnosen, men steg herefter, således at risikoen var næsten den dobbelte for personer med sclerose, der havde levet med diagnosen i over 20 år sammenlignet med baggrundsbefolkningen.


Af tabellen fremgår, at scleroseramtes forhøjede risiko for selvmord ikke er blevet mindre i løbet af observationsperioden. Snarere ser vi en tendens til en stigning. For at kunne opgøre selvmordstilfælde ensartet i 4 kalendertidsperioder viser tabellen kun selvmord, der er begået indenfor 10 år efter, at diagnosen er stillet.


Depression er hyppig blandt scleroseramte og mange har brug for psykologisk støtte ikke kun umiddelbart efter første sygdomsudbrud, men også senere i sygdomsforløbet. Trods øget opmærksomhed på psykiske reaktioner og bestræbelser på at forbedre omsorgen for sclerosepatienter, kan der ikke spores et fald i selvmordsrisikoen blandt scleroseramte.

 

 

 

Tabelforklaring: Selvmord blandt scleroseramte. Observerede og forventede antal selvmord inden 10 år efter, at diagnosen er stillet.

 

*Det forventede antal selvmord fås på grundlag af antal selvmord i befolkningen i de samme kalenderår som de scleroseramte.

Af:

Henrik Brønnum-Hansen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777.

Kilde:

Brønnum-Hansen H, Stenager E, Stenager EN, Koch-Henriksen N. Suicide among Danes with multiple sclerosis. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2005;76:1457-1459.

 

Artiklen kan i sin fulde ordlyd læses her.

 

Dansk sproget artikel kan læses her.

 

 
Redigeret: 01.02.06