Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  46, 2005

Førtidspensionering blandt sygeplejersker
 

Kendetegn hos sygeplejersker, der tilkendes førtidspension

Førtidspension tilkendes personer, der på grund af fysisk eller psykisk invaliditet ikke kan bestride deres arbejde. Betingelserne for førtidspension er, at arbejdsevnen er nedsat, og at tilstanden er af varig karakter. Denne artikel beskriver de årsager, der ligger bag førtidspensionering af sygeplejersker.

 

Resultaterne er baseret på en undersøgelse, hvori Statens Institut for Folkesundhed har belyst sygeplejerskers tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, herunder førtidspensionering og efterløn (se Ugens tal uge 36, 2005). Data stammer fra den Danske Sygeplejerskekohorte, der er samkørt med registerdata fra Danmarks Statistik i perioden 1993 til 2002. I alt 12.028 sygeplejersker indgår i spørgeskemaundersøgelsen fra 1993.

 

I perioden 1993-2002 fik i alt 691 (6 %) sygeplejersker mellem 45 og 65 år tilkendt førtidspension. Figuren nedenfor viser, at de fleste førtidspensioneringer sker i alderen 57-59 år, og at andelen af førtidspensioneringer falder igen efter 60-års alderen, hvor mange sygeplejersker går på efterløn.

 

Undersøgelsen viser, at ni faktorer har selvstændig (statistisk signifikant) sammenhæng med tilkendelse af førtidspension. Sandsynligheden øges, hvis sygeplejerskerne:

 

  • arbejder i aften- og nattevagt
  • arbejder på døgninstitution, plejehjem eller i hjemmepleje
  • har ringe indflydelse på deres arbejde
  • har et fysisk anstrengende arbejde
  • ryger
  • er svært overvægtige
  • er fysisk inaktive i fritiden
  • er enlige
  • har lav indkomst.
 

Undersøgelsen kan ikke dokumentere nogen sammenhæng mellem arbejdstempo/travlhed og tilkendelse af førtidspension.

 

Figurtekst: Procentvis fordeling af de 691 sygeplejersker, der går på førtidspension i perioden 1993-2002, i forhold til alder ved førtidspensionering.

 

 

 

Af:

Karina Friis, Statens Institut for Folkesundhed.

Kontaktperson: Yrsa Andersen Hundrup, projektkoordinator, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Friis K, Ekholm O, Hundrup YA. Faktorer af betydning for sygeplejerskers tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Statens Institut for Folkesundhed, 2005

 

Rapporten kan hentes som PDF-fil her.

 
Redigeret: 17.11.05